Thuis in uw branche

Kwaliteit SRA-kantoren significant beter

  • Auteur: Redactie
  • Bron: SRA
  • Publicatiedatum: 14-6-2012

Vierentachtig procent van de 106 getoetste (Wta en niet-Wta) SRA-kantoren behaalde in 2011 een voldoende. De SRA-kantoren, ook opgenomen in de recente cijfers van NBA, scoren daarmee aanzienlijk beter dan het segment dat NBA toetste. Bijna alle SRA-kantoren hebben een goed functionerend intern systeem van kwaliteitsbeheersing en –bewaking. Het nieuwe reviewsysteem waarin kwaliteitstoetsingen gekoppeld zijn aan inventarisatiegesprekken op basis van self-assessmentsystemen voldoet.

De Reviewcommissie van SRA presenteert vandaag haar jaarverslag over 2011. Ten opzichte van vorige jaren is het percentage onvoldoende in 2011 gedaald van 18 tot 20% naar 16%. In 2011 zijn in totaal 106 volledige toetsingen uitgevoerd, 48 toetsingen minder dan in 2010. Als oorzaak hiervoor draagt de Reviewcommissie aan dat zij tussen 2008 en 2011 zeer intensief heeft gereviewd; alle SRA-kantoren met een Wta-vergunning zijn na inwerkingtreding van de Wta getoetst. Bovendien hebben in 2011 op basis van de gewijzigde reviewaanpak voor het eerst naast de 106 toetsingen 86 inventarisatiegesprekken plaatsgevonden, ter beoordeling van de werking van het systeem van self-assessment. Het toetsen van dossiers was dan niet altijd noodzakelijk.

Doorlopend toezicht

In 2011 heeft SRA bij 40 SRA-kantoren een toetsing in het kader van het doorlopend toezicht op de Wta uitgevoerd. In verband met vermoedelijke overtredingen zijn zeven dossiers overgedragen aan de AFM. Van deze zeven dossiers waren zes kantoren waarbij de eerste reviewdag in 2010 plaatsvond. In maart van dit jaar informeerde de AFM de SRA-Reviewcommissie dat deze zaken die onder het oude toezichtsconvenant vielen, zijn afgerond. Naar het oordeel van SRA en van de SRA-kantoren zijn alle zaken naar tevredenheid afgewikkeld.

Level playing field

SRA-voorzitter Paul Dinkgreve is positief over de resultaten, maar: ''Als kwaliteitsvereniging streven we er samen met de kantoren continu naar om onvoldoendes te voorkomen. Dat kan dus nog beter, en ik heb daar alle vertrouwen in. In oorsprong hebben onze leden een natuurlijk kwaliteitsbesef; als SRA-lid onderwerp je je immers vrijwillig aan de kwaliteitstoetsing. In dat kader vinden wij het voor het imago van de hele beroepsgroep en dat van de mkb-markt ook heel belangrijk dat er op korte termijn een level playing field wordt gecreëerd. Een deel van de werkzaamheden in de controlepraktijk is immers door AFM en NBA nog niet getoetst. Dat segment zal naar verwachting voor het eerst na inwerkingtreding van de Wta in 2013 en 2014 getoetst worden''.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren