Thuis in uw branche

Lichte toename omzet bij SRA-kantoren

Uitkomsten SRA-benchmarkonderzoek over 2011

  • Auteur: Redactie
  • Bron: SRA
  • Publicatiedatum: 3-10-2012

Ondanks de aanhoudende recessie in 2011 weten de meeste SRA-kantoren hun netto-omzet ten opzichte van 2010 gemiddeld licht te verbeteren, zo blijkt uit het SRA-benchmarkonderzoek over 2011. De netto-omzet van de deelnemende kantoren aan het onderzoek laat een gemiddelde stijging van 1 à 2% zien.

Opvallende details zijn de sterke omzettoename (12%!) in euro's uit controleopdrachten bij de kleinere kantoren (1-25 fte), en de omzetstijging van advisering accountancy bij de grotere en middelgrote (resp. 9% en 8%) kantoren.

De omzet uit samenstel- & beoordelingswerkzaamheden daalde verder met gemiddeld 1%. Alleen bij de kleinere kantoren is hier nog een toename te zien. In het middensegment (kantoren met 25-150 fte) valt op dat de omzet van de fiscale advisering steeg met 5% ten opzichte van een vrijwel gelijke daling van de fiscale aangiftepraktijk.

De gemiddelde omzetcijfers worden bevestigd in het beeld van de declarabele uren: het aantal declarabele uren van de assistent-accountant nam verder af ten opzichte van 2010 terwijl dat aantal van de belastingadviseur met gemiddeld 4% toenam. De uurtarieven namen zowel in de accountants- als de fiscale praktijk gemiddeld genomen toe met 3% ten opzichte van 2010. De recessie blijkt in 2011 nadrukkelijke gevolgen te hebben voor de menskant:  Het gemiddelde aantal fte per kantoor daalde. In 2010 bleef het aantal fte gemiddeld nog gelijk. De productiviteit binnen accountancy en fiscaliteit liep over de hele linie terug. Deze afname werd ruim gecompenseerd door de tariefstijging.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren