Thuis in uw branche
Dossier Box 3

Ministerie van Financiën geeft spoedig uitsluitsel over box 3

  • Publicatiedatum: 3-11-2022
Euromunten

Het ministerie van Financiën geeft spoedig, naar verwachting vrijdag 4 november, uitsluitsel over mogelijke oplossingen voor de verwachte stroom van verzoeken tot ambtshalve vermindering van niet-tijdige bezwaarmakers box 3.

Dit blijkt uit het overleg van donderdag 3 november van het ministerie van Financiën met SRA en andere partijen, zoals de NBA, RB, NOAB, NOB, de Consumentenbond en de Bond voor Belastingbetalers. “Het was een constructief gesprek. Het ziet er naar uit dat het ministerie tot een oplossing komt die wij als koepels voor ogen hadden”, zegt SRA-bestuurder Edwin de Witte. Vrijdag 4 november hopen wij de definitieve oplossing bekend te kunnen maken.

Inachtneming rechten niet-tijdige bezwaarmakers

SRA en de andere partijen zijn al een tijd met het ministerie in overleg om tot oplossingen te komen voor de verwachte stroom aan brieven van niet-tijdige bezwaarmakers box 3. Dit om te voorkomen dat ook de SRA-leden enorme aantallen brieven voor hun klanten moeten gaan opstellen en om te voorkomen dat de Belastingdienst door de enorme hoeveelheid verzoeken tot ambtshalve vermindering vastloopt, zei De Witte daar eerder over. Uiteraard met inachtneming van de rechten van niet-tijdige bezwaarmakers.

Massaalbezwaarprocedure?

Er zijn hiervoor meerdere oplossingen besproken. Eén daarvan is het opnieuw invoeren van een massaalbezwaarprocedure, waardoor niet-tijdige bezwaarmakers niet individueel protest dienen aan te tekenen en individueel moeten procederen en waarbij de uitspraak van zo’n procedure voor alle niet-tijdige bezwaarmakers geldt. Andere oplossing is om bijvoorbeeld de termijn voor het indienen van een verzoek tot ambtshalve vermindering voor 2017 met een jaar te verlengen. Die verzoeken moeten namelijk binnen vijf jaar bij de Belastingdienst worden ingediend, dus uiterlijk op 31 december 2022.

Rechtsvraag bij procedures

Ook praat SRA met de andere partijen en het ministerie over de invulling van de rechtsvraag voor eventuele procedures of een massaalbezwaarprocedure. Deze rechtsvraag kan voor de niet-tijdige bezwaarmakers worden gebruikt in een (proef)procedure met de Belastingdienst.

Kerstarrest Hoge Raad

De Hoge Raad gaf eerder op 24 december 2021, het zogeheten Kerstarrest, aan dat het box 3-stelsel in strijd is met de wet. In een later arrest gaf de hoogste rechterlijke instantie ook aan dat de groep niet-tijdige bezwaarmakers geen recht heeft op compensatie. Naar aanleiding daarvan heeft het ministerie van Financiën besloten alleen de groep tijdige bezwaarmakers voor box 3 te compenseren. De groep die niet tijdig bezwaar heeft gemaakt, krijgt geen compensatie, aldus het ministerie. Van die laatste groep wordt nu verwacht dat die massaal een verzoek om ambtshalve vermindering indient, teneinde zo tot rechterlijke procedures te komen om alsnog hun recht te halen.

Eerder brachten wij: