Thuis in uw branche

MKB-toets: perspectief mkb-accountantsorganisaties op Wetsvoorstel toekomst accountancysector

  • Publicatiedatum: 11-8-2023
Kantoor

Op 11 juli jl. vond de MKB-toets op het Wetsvoorstel toekomst accountancysector plaats. Negen reguliere vergunninghouders (zeven SRA-leden) opererend in het controleplichtige mkb-segment namen deel aan een rondetafelgesprek bij het ministerie van Financiën.

Op basis van concrete voorbeelden en praktijkervaringen verkregen de betrokken dossierhouders van het Ministerie meer inzicht in de werkbaarheid, uitvoerbaarheid, proportionaliteit, belemmeringen en alternatieven van maatregelen uit het wetsvoorstel. Doel van de MKB-toets is om onnodige regeldruk (lasten en kosten) voor zowel accountantsorganisaties als controleplichtige mkb-ondernemingen te voorkomen.

Kleuring

Zonder concreet in te willen gaan op hetgeen ter tafel kwam, gaven de betrokken accountantsorganisaties mooie kleuring aan het specifieke mkb-domein, de verscheidenheid binnen het segment aan kantoren en aan controleplichtige entiteiten. En de invloed daarvan op de zakelijke verbinding en de uitvoering van werkzaamheden binnen de wettelijke controle-opdracht. Deze expliciete 'mkb-dynamiek' brengt daarmee andere prikkels en opgaven met zich mee voor accountantsorganisaties werkzaam in en voor het controleplichtige mkb.

Invloed op wetsvoorstel

Inmiddels demissionair minister Kaag van Financiën zegde op 30 maart 2023 tijdens het Accountancydebat in de Tweede Kamer toe om de door SRA gewenste MKB-toets op het wetsvoorstel te laten uitvoeren. De bevindingen van de toets zullen worden meegenomen in de uitwerking van en in de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel, waarop het Ministerie zich nu richt.

Tweede Kamer aan zet

Begin september zal blijken of het demissionaire kabinet het Wetsvoorstel toekomst accountancysector kan indienen. Vanwege de val van het kabinet ligt de bal daarvoor nu bij de Tweede Kamer. De Vaste commissie voor Financiën vergadert op 6 september a.s. over welke dossiers wel of niet controversieel worden verklaard.

Gerelateerd SRA-nieuws:

Gerelateerde informatie: