Thuis in uw branche

NBA Monitor Publiek Belang ook live voor niet-oob-kantoren

  • Publicatiedatum: 15-1-2016

Op vrijdag 15 januari is een persbericht van de NBA verschenen met onder andere het bericht dat de NBA Monitor Publiek Belang nu ook live is voor niet-oob-kantoren. Circa 370 kantoren met een AFM-vergunning voor het niet-OOB-segment kunnen daarin aangeven hoe ver zij zijn met het implementeren van de maatregelen uit het rapport In het Publiek Belang.

Toekomst AccountantsberoepVoor de invoering bij de circa 370 niet-oob-accountantskantoren met AFM-vergunning heeft een werkgroep met vertegenwoordigers van kantoren, serviceorganisaties en NBA de maatregelen uit het verbeterplan opnieuw geformuleerd en schaalbaar gemaakt. Net als bij de oob-kantoren zijn de diverse maatregelen opgedeeld in stappen en gekoppeld aan deadlines. De eerste deadline voor enkele maatregelen is 30 juni 2016.

Om de voortgang van de invoering ook voor deze groep kantoren zichtbaar te maken is de NBA Monitor Publiek Belang aangepast. De niet-oob-kantoren kunnen hierin zelf aangeven of ze willen deelnemen aan de online monitor. Deelname betekent dat het betreffende kantoor de maatregelen onderschrijft en via de monitor rapporteert over de voortgang van de invoering. Anders dan bij de negen oob-kantoren wordt de informatie over de niet-oob-kantoren in eerste instantie op geaggregeerd niveau gepresenteerd en niet per individueel kantoor.

NBA-maatregelen

Naast de aankondiging dat de aangepaste Monitor live is gegaan, meldt het persbericht ook dat de NBA met het ministerie van Financiën overlegt of nadere regelgeving nodig is ten aanzien van interne beloningssystemen, bezoldiging van bestuurders en de rapportage aan de RvC over bestede controle-uren (voor- en nacalculatie). Besluitvorming hierover in 2015 is door andere prioriteiten bij het ministerie vertraagd.

Verandering van cultuur staat centraal bij de verbetermaatregelen. Ter ondersteuning presenteerde de NBA in oktober 2015 een instrument voor interne cultuurmeting. Zeven accountantskantoren hebben deze Cultuurmeter inmiddels in gebruik genomen.

De oprichting van een 'accountancylab' is eind oktober 2015 gerealiseerd. Deze 'Foundation for Auditing Research' richt zich op academisch onderzoek naar factoren die bepalend zijn voor de controlekwaliteit. Het bestuur van de stichting heeft inmiddels de contouren van een onderzoeksagenda besproken. Ook is een eerste informele bijeenkomst met belangstellende wetenschappers georganiseerd. 

Actieplan

In december 2015 heeft het NBA-bestuur ingestemd met het actieplan 'Een lerende sector: over accountants, kantoren en de balans tussen leren en handhaven'. Dit actieplan moet leiden tot verbetering van het lerend vermogen in de sector, door kennis te delen over fouten, tekortkomingen en incidenten. In 2016 wordt dit actieplan verder uitgewerkt. Daarbij wordt nadrukkelijk samengewerkt met de kantoren.

Voor de overdracht van werkzaamheden bij een wisseling van controlerend accountant heeft de NBA inmiddels een zogenoemde Handreiking gepubliceerd. De tekst van de beroepseed voor accountants is na consultatie vastgesteld. De invoering van deze eed is afhankelijk van besluitvorming door de Ledenvergadering van de NBA, medio mei 2016.


Extra informatie

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren