Thuis in uw branche

Nieuw: Praktijkhandreiking Permanente Educatie

  • Publicatiedatum: 1-10-2020

De SRA-Praktijkhandreiking Permanente Educatie is ten opzichte van de vorige versie volledig herzien en geactualiseerd. De Nadere voorschriften permanente educatie (NVPE) zijn in werking getreden met ingang van 1 januari 2019, doch voor accountants van SRA-kantoren van toepassing met ingang van 1 januari 2021.

Het nieuwe PE-systeem heeft voor zowel SRA-kantoren als individuele medewerkers consequenties, waarop zij zich tijdig dienen voor te bereiden. De doelstelling van deze praktijkhandreiking is guidance te bieden.

Als bijlagen zijn opgenomen het SRA-Opleidingsplan, een Template Opleidingsplan, een Voorbeeld Schema opleidingsactiviteiten en het SRA-Werkprogramma Compliance Officer NVPE.

Naar de Praktijkhandreiking Permanente Educatie