Thuis in uw branche

Nieuw: Signalering Herzieningsregeling gedifferentieerde premie Awf

  • Publicatiedatum: 10-2-2023
Calculator

Als gevolg van de invoering van de WAB geldt sinds 1 januari 2020 een premiedifferentiatie voor de Awf-premie (WW).

Het wettelijke regime kent bepalingen op grond waarvan toepassing van de lage premie onder voorwaarden achteraf moet worden herzien. Een van de regels is de zogenoemde 30%-herzieningsregel. Deze komt over 2022 voor het eerst aan de orde.


Naar de Signalering