Thuis in uw branche

Nieuw toegevoegd: Functie / rolbeschrijving Privacy Officer

  • Publicatiedatum: 17-1-2018

SRA-HRM heeft voor haar leden de functie/rolbeschrijving van Privacy Officer opgesteld die u helpt bij het formuleren van de functie Privacy Officer in uw organisatie.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen organisaties verplicht zijn om een Privacy Officer aan te stellen die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de regels. Over het algemeen geldt deze verplichting voor accountantskantoren niet, maar het is belangrijk om iemand verantwoordelijk te maken voor alle werkzaamheden die voortvloeien uit de nieuwe wet.

Sommige SRA-kantoren hebben ervoor gekozen om vrijwillig een Privacy Officer aan te stellen of de taken bij de Compliance Officer te beleggen. De functie van Privacy Officer kan dus vervuld worden als een rol/nevenfunctie naast de eigenlijke functie of het kan een volwaardige functie betreffen.


Bekijk de functie/rolbeschrijving Privacy Officer

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren