Thuis in uw branche

Nieuwe accountantswet: gefaseerde invoering

  • Publicatiedatum: 8-5-2012

In maart werd bekend dat de Eerste Kamer de nieuwe accountantswet pas plenair zou gaan behandelen, wanneer de Raad van State advies had uitgebracht over de gevolgen van de amendementen Plasterk (scheiding audit & non-audit) en Van Vliet (verplicht rouleren van accountants voor OOB's) voor de integraliteit van het wetsvoorstel.

Dit advies is op 4 mei uitgebracht. De RvS adviseert een gefaseerde inwerkingtreding vanwege aanstaande Europese regelgeving en de gevolgen van de amendementen voor de nationale en internationale praktijk.
 
De RvS oordeelt dat de amendementen ingrijpende consequenties hebben voor de beroepspraktijk van accountants en hun organisaties. De amendementen gaan in die zin verder dan het voorstel zoals bij de Tweede Kamer is ingediend.

De RvS stelde ook vast dat over de materie van de amendementen inmiddels de nodige discussie is ontstaan, anders dan over de voorgestelde oprichting van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants. De desbetreffende bepalingen kunnen, vanwege hun gevolgen voor de praktijk, mogelijk noodzaken tot een langere overgangsperiode bij de invoering. Een en ander noopt tot zorgvuldigheid bij (het bepalen van het tijdstip van) de invoering. De amendementen mogen niet eerder in werking treden dan wanneer dit voor de praktijk verantwoord is.SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren