Thuis in uw branche

NOW: tellen managementfee en huuropbrengst mee bij bepalen omzet concern?

FAQ’s van SRA-kantoren

  • Publicatiedatum: 19-5-2020
Rekenmachine

Vraag SRA-kantoor: hoe worden bij een groep de managementfee en interne huuropbrengsten meegenomen voor de omzetbepaling van de groep? En tellen de huuropbrengsten buiten de groep mee voor het bepalen van de omzet?

In de NOW-regeling staat dat wordt aangesloten bij het omzetbegrip van de jaarrekening. In de laatste alinea van de toelichting op het omzetbegrip op pagina 14 van de NOW-regeling staat: ‘Het concern maakt een geconsolideerde jaarrekening waarover publicatie- en controleplicht bestaat’. In de geconsolideerde omzet zijn de managementfee en de interne huuropbrengsten geëlimineerd.

Hieruit blijkt naar mijn mening dat de omzetten van de afzonderlijke bv’s niet bij elkaar moeten worden opgeteld, maar dat het geconsolideerde begrip moet worden gehanteerd (dus waarbij eliminatie van onderlinge leveringen plaatsvindt). Klopt dit?

Nog een tweede vraag: tellen huuropbrengsten buiten de groep mee voor de het bepalen van de omzet? De huuropbrengsten worden in de jaarrekening als overige bedrijfsopbrengsten gerubriceerd. Het betreft in deze situatie een klant met een vennootschap met handelsactiviteiten en een vennootschap die vastgoed exploiteert.

Antwoord SRA-Bureau Vaktechniek

Vanuit de regels voor verslaggeving worden voor het omzetbegrip de activiteiten van een rechtspersoon gevolgd. Als de activiteiten bijvoorbeeld bestaan uit deelname in andere vennootschappen, dan wordt de ontvangen managementfee in die vennootschap als netto-omzet gerubriceerd. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor verhuuropbrengsten van een vastgoedvennootschap. Als renteopbrengsten voortvloeien uit activiteiten die kenmerkend zijn voor het bedrijf van een rechtspersoon, vormen zij een bestanddeel van de netto-omzet. RJ 270.201 geeft hierbij aan dat het begrip netto-omzet moet worden geïnterpreteerd vanuit de normale, niet incidentele bedrijfsactiviteiten.

Vooralsnog is onduidelijk of de regelgever heeft beoogd om voor de bepaling van de omzet van een groep simpelweg de omzetten van de groepsmaatschappijen samen te tellen dan wel of daarbij een eliminatie moet plaatsvinden voor onderlinge transacties. Art. 6 lid 4 van de NOW-regeling lijkt te impliceren dat moet worden uitgegaan van de groepsomzet zoals die voor de toepassing van art. 377 lid 6 BW wordt vastgesteld voor de groep.

Voor meer antwoorden en vragen lees de SRA-Praktijkhandreiking Coronamaatregelen, frequently asked questions.

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons uitgebreide Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren