Thuis in uw branche

Omzet van SRA-accountantskantoren in 2019 gestegen

Koersen op stabiele groei

  • Publicatiedatum: 24-9-2020

De netto-omzet van SRA-accountantskantoren is in 2019 ten opzichte van het jaar ervoor met gemiddeld 6,8% gestegen. Ook de bruto-omzet laat binnen alle takken van sport een groei zien. De netto-omzetstijging vertaalt zich eveneens in een toename van de winst met 6,2% ten opzichte van 2018, ondanks een stijging van de totale kosten met 7%. Dit blijkt uit de SRA-Benchmarkrapportage 2019.

Omzet controlewerkzaamheden stijgt verder door

Benchmark omzetontwikkeling 2019Veel takken van sport binnen de SRA-kantoren laten een stijging zien van de bruto-omzet ten opzichte van 2018. Dit geldt met name voor de controlewerkzaamheden, die met 13% zijn gestegen. Opvallend is dat met name de kleine kantoren (1-25 fte) in 2019 hierin meer omzet genereerden. De omzetstijging lijkt te worden veroorzaakt door een toename van eveneens 13% van het aantal wettelijke controles.

Samenstelpraktijk blijft solide basis

Ook de bruto-omzet uit samenstelwerkzaamheden nam in 2019 toe met 5,4%. In 2018 was deze toename ‘slechts’ 1,8%. De omzet van deze werkzaamheden beslaat in 2019 gemiddeld over alle deelnemende kantoren 29% van de totale bruto-omzet en vormt daarmee nog steeds een stevige basis van de werkzaamheden voor SRA-kantoren. De fiscale advisering laat met +4% eveneens een stijging zien van de bruto-omzet. ''Deze cijfers laten een mooie stabiele groei zien in de branche, maar wat brengt de toekomst'', stelt SRA-bestuursvoorzitter Jan Zweekhorst.

Stijging van kosten

De afgelopen vijf jaar zijn de totale kosten meer gestegen dan de omzet. Dit is met name veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt. De personele kosten zijn in 2019 met 8% gestegen, maar in verhouding tot de omzet vrijwel stabiel gebleven op een niveau van 59% van de omzet. Deze stabiele verhouding van de personeelskosten ten opzichte van de omzet is opvallend in een markt waar sprake is van een behoorlijke personeelskrapte. Bij de grote kantoren (>150fte) stijgen de personeelskosten echter wel, tot 64% van de omzet. Ook de ICT-kosten zijn sterk gestegen, in 2019 met maar liefst 13%.

Meer fte per kantoor

Het totaal gemiddeld aantal fte liep op; gemiddeld groeide elk SRA-kantoor met 2,6 fte. Deze personeelsgroei geldt echter met name voor de middelgrote (50-150 fte) en grote kantoren (>150 fte). Zweekhorst: ''Deze cijfers laten zien dat, ondanks de krapte in de arbeidsmarkt, de SRA-populatie erin geslaagd is om meer mensen aan het werk te krijgen.''