Thuis in uw branche

Proces en voorbeeld rond afkoop Pensioen eigen beheer

  • Publicatiedatum: 23-10-2017

Het opvoeren voor de loonheffing is gekoppeld aan de verwerking van de informatieformulieren. De wet* schrijft voor dat het informatieformulier binnen een maand na het tijdstip van afkoop of omzetting moet zijn ingediend. Voor de loonheffing is het genietingsmoment (periode) de maand waarin het tijdstip van omzetting/afkoop valt.

De termijn voor het doen van aangifte (en betaling) vangt vervolgens aan op het moment dat de Belastingdienst de aangifte loonheffing heeft uitgereikt. 

Voorbeeld

Een ontvangen informatieformulier Pensioen Eigen Beheer (PEB) wordt door de Belastingdienst verwerkt op 26-09-2017. Formulier is ondertekend op 22 september 2017 en klant opteert voor afkoop per 01-09-2017. Na de verwerking van het formulier heeft de Belastingdienst op 02-10-2017 de controle aangifteplicht loonheffing uitgevoerd en de klant eenmalig beschreven voor de periode september 2017. Deze aangifte is vervolgens klaar gezet in het persoonlijk domein met een vervaldatum van 14-11-2017. De klant wordt hierover geïnformeerd. 


* Art 38n LB jo. art 12 UBLB

 

Bekijk het Dossier Pensioen in eigen beheer

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren