Thuis in uw branche

Raad voor Toezicht NBA publiceert sectorbeeld in Jaarverslag 2017

  • Bron: SRA
  • Publicatiedatum: 3-8-2018

De Raad voor Toezicht NBA heeft haar Jaarverslag 2017 gepubliceerd. Dit verslag bundelt onder andere de resultaten van de toetsingen (reviews) bij zowel ‘NBA-kantoren’ als SRA-kantoren, op de domeinen wettelijke controle en samenstelpraktijk. Het toetsen door de SRA van alle domeinen bij haar leden, met uitzondering van het wettelijke controledomein, valt onder accreditatie van de NBA. De SRA en de Raad hanteren daarbij een uniforme beoordelings- en rapportagesystematiek.

Resultaten Raad voor Toezicht

De Raad toetste 11 kantoren op het wettelijke controledomein in 2017; acht kantoren voldeden nog niet. Deze kantoren ondergaan binnen 2 jaar een hertoetsing. Van de 22 accountantskantoren die dit jaar door de Raad zijn onderworpen aan een hertoetsing voldeden er elf nog niet. Deze elf zullen over een jaar opnieuw worden getoetst en moeten dan wel de vereiste kwaliteit laten zien. Volgens recente gegevens van de AFM vallen 99 Wta-vergunninghouders onder toetsing van de Raad. Ongeveer 61 vergunninghouders hebben de afgelopen vijf jaar hun vergunning ingeleverd. Van de 99 nu nog actieve vergunninghouders hebben 61 kantoren de afgelopen vijf jaar het oordeel “voldoet” gekregen.
De Raad heeft in het verslagjaar bij 177 kantoren accountantspraktijken zonder Wta-vergunning een reguliere toetsing uitgevoerd en afgerond. In totaal voldeden 125 praktijken aan de daaraan gestelde eisen, 50 praktijken voldeden op belangrijke onderdelen nog niet en 2 praktijken voldeden geheel niet.

Resultaten SRA Reviewcommissie

Eerder dit jaar publiceerde de SRA Reviewcommissie de resultaten van haar toetsingen in 2017 bij de SRA-leden. De toetsingen in 2017 van het wettelijke controle (Wta-) domein leverden het resultaat op van een kwaliteitsslag die een aantal jaren geleden werd ingezet. In dit domein voldoet 82% van de getoetste kantoren. Maar liefst 92% van de getoetste SRA-kantoren in 2017 voldoet aan wet- en regelgeving in het domein samenstellen. Overall voldoet 83% van de regulier getoetste SRA-kantoren in 2017 aan wet- en regelgeving; een percentuele stijging van 16% ten opzichte van 2016. De kantoren die niet of op belangrijke onderdelen nog niet voldoen, worden opgevolgd door de SRA Reviewcommissie. 

 

Resultaten
Resultaten

 

Resultaten

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten
Resultaten 

Resultaten

Lees ook

Meer  informatie


SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren