Thuis in uw branche

Reacties brancheorganisaties op het Regeerakkoord

  • Publicatiedatum: 13-10-2017
Regeerakkoord

Ook bij de diverse brancheorganisaties is het Regeerakkoord geland. Elke organisatie kijkt naar de consequenties voor hun achterban. Wat zijn de belangrijkste gevolgen voor de sector? Welke punten zijn positief en welke negatief? SRA laat in vogelvlucht de diverse reacties de revue passeren.

MKB-Nederland voorzitter Van Straalen: ‘Regeerakkoord toont goed oog voor praktijk mkb’

MKB-Nederland ziet veel van haar eigen agenda terug in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Er komt lastenverlichting voor het mkb en de loondoorbetalingsplicht bij ziekte wordt voor kleine bedrijven aangepakt. "Dit akkoord laat zien dat de formerende partijen in elk geval oog hebben voor de praktijk van het midden- en kleinbedrijf. Dat wordt onderstreept door de MKB-toets die erin is opgenomen. Dit bekent een doorbraak in de discussie over administratieve lasten", zegt voorzitter Michaël van Straalen. Van Straalen constateert dat het kabinet in het regeerakkoord "terecht veel aandacht heeft" voor het midden- en kleinbedrijf. "Dat is nog niet eerder zo sterk het geval geweest." Blij is hij met de komst van de MKB-toets, waarvoor hij precies een jaar geleden een sterk pleidooi hield.

Bron: mkb.nl

VNO-NCW ‘Plannen regeerakkoord kunnen Nederland in versnelling brengen'

Het nieuwe regeerakkoord legt volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland een goede basis. Wel vraagt het op diverse punten de juiste uitwerking om Nederland daadwerkelijk in versnelling te brengen. 'De plannen voor het verbeteren van het ondernemersklimaat, de extra investeringen en de lastenverlichting maken ons land sterker en vormen de kern van ons NL Next Level programma. Doordat het kabinet steunt op een smalle parlementaire meerderheid is het ook goed dat het ervoor kiest om via enkele maatschappelijke akkoorden de kracht van het ondernemerschap te benutten', stellen de ondernemingsorganisaties. 'Alleen samen kunnen we de grote transities van deze tijd, zoals klimaat, met succes aanpakken. Wel is op diverse onderdelen aanpassing van de maatregelen gewenst.'

Bron: vno-ncw.nl

Bouwend Nederland: Regeerakkoord Rutte III goede basis voor de toekomst bouw – en infrasector

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III biedt de bouw- en infrasector een goede basis voor de toekomst. In aanloop naar de verkiezingen heeft Bouwend Nederland op twee zaken ingezet: investeren in Nederland en het aantrekkelijk maken van werkgeverschap. Het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst toont aan dat dit kabinet onze visie deelt.

Bron: bouwendnederland.nl

Reactie KHN op regeerakkoord: btw van 6 naar 9 procent slecht voor horeca

De vier partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben op dinsdag 10 oktober het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Helaas blijkt de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent een feit. Een maatregel die grote impact heeft op onze branche. KHN zet de voor de horeca belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord op een rij.

Bron: khn.nl

TLN: Kilometerheffing voor vrachtauto's onverteerbaar

Het vandaag gepresenteerde Regeerakkoord bevat voor de sector transport en logistiek belangrijke aspecten. TLN is blij dat er een Regeerakkoord ligt, maar is zeer teleurgesteld over de invoering van een kilometerheffing voor vrachtauto’s.
Die maatregel heeft nagenoeg geen effect op verduurzaming en geen effect op de vermindering van files. Het betekent enkel een grote lastenverzwaring voor de sector.

Bron: tln.nl

LTO Nederland: Kabinet erkent de kracht van boeren en tuinders

LTO Nederland is overwegend positief over het gepresenteerde regeerakkoord. Het nieuwe kabinet ziet de kracht van de agrarische sector, als tweede voedselexporteur ter wereld, en de bijdrage die de agro-foodsector kan leveren aan een duurzame voedselvoorziening. “Wat ons bijzonder aanspreekt is de aandacht die het kabinet heeft voor de continuïteit van gezinsbedrijven. Het gezinsbedrijf is nog steeds de dominante ondernemingsvorm in de sector en dat ziet het kabinet”, aldus Calon. Het kabinet trekt 75 miljoen euro uit voor jonge ondernemers in de landbouw. Het fonds moet jonge boeren en tuinders helpen in de bedrijfsovername. “Daar zijn we zeker gelukkig mee.”

Bron: lto.nl

Automotive Management over Regeerakkoord: betalen voor gebruik is nog geen rekeningrijden

Het kabinet Rutte III wil met de Mobiliteitsalliantie pilots uitvoeren met alternatieve vormen van vervoer en betaling – maar rekeningrijden komt er niet. Wel mogen er vanaf 2030 alleen nog emissieloze voertuigen nieuw worden verkocht. De brancheverenigingen zijn gematigd tevreden met het vandaag gepresenteerde regeerakkoord.

Bron: automotive-management.nl

CBL over het regeerakkoord: Boodschappen worden duurder

Een verhoging van het lage btw-tarief, van 6% naar 9%, heeft gevolgen voor de Nederlandse consument. De boodschappen worden duurder. Een gezin met twee kinderen (7 en 12 jaar) is bijvoorbeeld jaarlijks 160 euro duurder uit.

Bron: cbl.nl

Metaalunie en FME kijken positief naar regeerakkoord

Koninklijke Metaalunie en FME kijken met een positieve bril naar de plannen van het nieuwe kabinet. FME is positief over de plannen op het gebied van onderwijs, de versterking van innovatiekracht, cybersecurity en het topsectorenbeleid. Metaalunie wijst ook op de lagere winstbelasting voor bedrijven.

Bron: metaalnieuws.nl

Advocatenblad: Regeerakkoord 2017: meer politie, griffierechten gelijk

Na de langste formatie in de parlementaire geschiedenis presenteerde Rutte III dinsdag zijn regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. De belangrijkste plannen die raken aan de advocatuur op het terrein van: Veiligheid; Berechting, Straffen en Maatregelen; Personen- en Familierecht; Arbeidsrecht; Ondernemingsrecht en Mededingingsrecht en Asiel en Migratie.

Bron: advocatenblad.nl

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren