Thuis in uw branche

Resultaten eerste 1-meting SRA-Cultuurscan: fikse stap voorwaarts!

  • Publicatiedatum: 3-7-2018

Meester & Kuiper Accountants en Belastingadviseurs is het eerste SRA-lid dat, in navolging op de eerdere 0-meting, de 1-meting van de SRA Cultuurscan heeft uitgevoerd.

Meester en Kuiper 

V.l.n.r.: Judith van der Hulst, Peter den Uil,
Jan-Peter van der Moer en Theo Reuters

Uit deze meting blijkt dat de medewerkers van het kantoor een flinke stap voorwaarts hebben gezet op meerdere vlakken die te maken hebben met een kwaliteitsgerichte gerichte cultuur. Jan-Peter van der Moer RA en Peter den Uil AA van het betreffende kantoor hebben onlangs het rapport in ontvangst genomen.

Hoge respons

In een mondelinge terugkoppeling van het rapport door SRA-adviseurs Judith van der Hulst en Theo Reuters, is gesproken over hoe het kantoor is omgegaan met de resultaten uit de 0-meting en de voortgang die het kantoor vervolgens heeft gemaakt. "De respons van bijna 100% geeft aan dat de medewerkers van Meester & Kuiper Accountants en Belastingadviseurs het belang van deze meting duidelijk inzien," aldus Reuters.

Foutencultuur

Uit de resultaten van de 1-meting blijkt dat een kwaliteitsgerichte cultuur hoog op de agenda staat bij Meester & Kuiper. Van der Hulst: "Op ethisch bewustzijn, werkdruk en op foutencultuur, een nieuw onderdeel in de Cultuurscan, scoren de medewerkers hoog. Ze vinden het belangrijk om fouten met elkaar te bespreken en om daarvan te leren. Ze geven aan doordrongen te zijn van hun bijdrage aan het maatschappelijk belang."

Beloning is gekoppeld aan kwaliteit

Ook op het onderdeel Beloningsstructuur heeft de organisatie een positieve sprong voorwaarts gemaakt. De medewerkers ervaren nu meer dat de beloning gekoppeld is aan kwaliteit. Ze voelen zich gewaardeerd voor hun inzet om te komen tot een goede kwaliteit. Een zeer positief resultaat dat de vennoten van het kantoor voor hun rekening mogen nemen.

Nieuw: open vragen

Nieuw in de 1-meting ten opzichte van de 0-meting zijn onder meer de open vragen die aan medewerkers gesteld worden. Deze vragen geven extra inzicht in de denkwijze van de medewerkers. Zo wordt gevraagd naar mogelijke verbeterpunten om te komen tot een nog hoger kwaliteitsniveau. Medewerkers hebben vanaf de werkvloer vaak goede ideeën hoe zij samen met de leiding van hun kantoor kunnen blijven werken aan de optimalisatie van hun kwaliteitsgerichte cultuur.

De medewerkers van Meester en Kuiper gaven onder andere aan veel waarde te hechten aan het feit dat leidinggevenden makkelijk benaderbaar zijn.  En dat er voldoende tijd en aandacht is voor vaktechnisch overleg en ruimte is voor aanvullende opleidingen cursussen. Daarnaast vindt men het zeer belangrijk dat kwaliteit in de meest brede zin veelvuldig onderwerp van gesprek is binnen het kantoor.

Beleving

Jan-Peter van der Moer: "De Cultuurscan is een uitstekend hulpmiddel om belangrijke zaken als kwaliteit, samenwerking en ethiek binnen ons kantoor te meten en onze collega’s daarbij te betrekken. De hoge response geeft aan dat deze onderwerpen binnen ons kantoor écht leven en ons bezighouden. Wij zijn daar heel blij mee."  Ook het bestuur van SRA heeft 'aantoonbaar werken aan kwaliteit' hoog op de agenda staan. Deze 1-meting en de binnenkort te verschijnen SRA-Kwaliteitsmonitor sluiten hierbij prima aan.

Ook een 1-meting doen?

Wilt u ook een 1-meting doen of wilt u meer informatie over de SRA-Cultuurscan? Neem dan contact op met Judith van der Hulst of Wilma Hosang (T: 030 656 60 60; E: jvdhulst@sra.nl; E: whosang@sra.nl) of lees meer informatie over de Cultuurscan.