Thuis in uw branche

Schrijf u nu in voor de SRA Dag 2013 op 12 december

Meer efficiency & focus op toegevoegde waarde en nieuwe diensten

  • Publicatiedatum: 29-10-2013

De belangrijkste trend van het afgelopen jaar? Traditionele diensten lijken vanwege efficiencyslagen steeds meer een 'basisproduct' te worden. U zult als accountantskantoor meer toegevoegde waarde moeten leveren. Uw klant vraagt daarom. En dat vraagt om andere, nieuwe vormen van dienstverlening.

Hoezo noodzakelijk? De omzet van de controlepraktijk, de samenstel- en beoordelingspraktijk daalde in 2012 (met resp. -1% en -4%), terwijl de omzet uit advisering juist steeg: de bedrijfseconomische advisering bijvoorbeeld met +5%.

En nu de hamvraag: Wat kunt u doen om uw accountants- en adviesorganisatie stevig te verankeren of uit te bouwen? Speel in op deze en andere uitdagingen en kom op 12 december naar de SRA Dag 2013 in Nieuwegein!

Snellere omschakeling noodzakelijk

Het SRA-bestuur verwacht dat de SRA-kantoren nog verder zullen inzetten op het efficiënter maken van processen en het beheersen van loonkosten. Tegelijkertijd is een snellere omschakeling naar nieuwe verdienmodellen en diensten noodzakelijk.


Mkb-ondernemer wil adviseur en geen controleur

SRA heeft ook de mkb-ondernemers ondervraagd: meer dan de helft van de Nederlandse mkb-ondernemers geeft aan dat zij hun accountant meer zien als adviseur dan als controleur. Duiding van de cijfers geeft toegevoegde waarde. Mkb-ondernemers verlangen dat de accountant als sparringpartner optreedt.

En waar staat uw kantoor? Ruim de helft van de SRA-kantoren ontwikkelt actief nieuwe diensten (51%); 40% wil zich toeleggen op bepaalde diensten; 29% van deze kantoren is al actief op het gebied van branchespecialisatie.


Programma SRA Dag 2013

De ochtend staat in het teken van het continu creëren van toegevoegde waarde aan het accountants- en advieskantoor. Collega-ondernemers laten zien welke keuzes zij hebben gemaakt en wat dat heeft opgeleverd. Aansluitend vindt de Algemene Ledenvergadering plaats.

's Middags kunt u kiezen: bezoekt u het Fiscale eindejaarsseminar over de fiscale wetswijzigingen per 1 januari 2014 of het Strategisch seminar over de toekomst van uw kantoor? Tijdens het Strategisch seminar houden professionals u een spiegel voor en wordt u uitgedaagd om over de strategie van uw kantoor na te denken, op het gebied van klantrelaties, ICT en HRM. Dus schrijf u zich vandaag nog in! Voor meer efficiency & focus op toegevoegde waarde en nieuwe diensten.

  • Meer informatie en/of inschrijven SRA Dag 2013

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren