Thuis in uw branche

SRA-Branche in Zicht: welke aders boren we nog meer aan?

  • Publicatiedatum: 26-3-2018

Kennis is macht, kennis delen is kracht! Laat SRA-Branche in Zicht (SRA-BiZ) nou een mooi voorbeeld van deze slogan zijn. Een goudmijn waarmee de SRA-kantoren al veel winst hebben geboekt. De mogelijkheden van SRA-BiZ zijn enorm. Welke aders boren we nog meer aan?

Op naar het kantoor van de toekomst, met een sterke focus op kwaliteit en innovatie. Ook SRA pakt, in samenspraak met de leden, haar nieuwe rol op. SRA-BIZ is daar een voorbeeld van, het platform met actuele kennis en inzichten over branches, bedrijven en ondernemers.

Wij kregen toen het vertrouwen van onze leden – dat is de kracht van onze vereniging – om een database op te zetten, waarin na een vliegende start voor 2016 al 43.000 en voor 2017 6700 jaarrekeningen zitten. Met deze gegevens kunnen we voor 600 branches benchmarkrapportages uitdraaien, met een selectie naar regio, omvang en rechtsvorm.

Omarming rap gegaan

Menno Kooreman en Cees Meijer
Menno Kooreman (l) en Cees Meijer 

Cees Meijer, directeur SRA: ''Op de doelstellingen van SRA-BiZ, namelijk betrouwbaarheid, massa, actualiteit en maatwerk, hebben we goed aangestuurd en dat is meer dan geslaagd.''

En met een potentie van 200.000 tot 250.000 jaarrekeningen per jaar is er nog zoveel mogelijk. Hoe groter de massa, hoe groter de betrouwbaarheid en des te meer we met de data kunnen doen. Meijer vraagt daarom ook met klem aan elk SRA-kantoor, ook als dat nog geen gebruikmaakt van SRA-BiZ, mee te doen vanuit die verenigingsgedachte.

Uitbreiden gereedschapskist

Telkens breiden we de gereedschapskist voor het SRA-kantoor van de toekomst uit. Altijd met de gedachte 'Hoe kunnen we SRA-BiZ onderdeel van het werkproces maken?'. Het ondernemerskompas, rating en prognose zijn daar ook voorbeelden van. Meijer: ''Afhankelijk van de behoefte van de klant kun je een rating of een prognose uitdraaien, of kun je het ondernemerskompas inzetten. Dat gaat nu vanuit hetzelfde adviesplatform, dus je hoeft niet iedere keer weer verschillende programma's op te starten. Ik merk dat de kantoren die er al mee werken, heel erg enthousiast zijn.''

Big data voor de samenstelpraktijk

Meijer: ''Iedereen heeft nu in de gaten dat SRA-BiZ een mooie tool is, zowel voor de adviespraktijk als op vaktechnisch gebied. We zien nu de kracht van big data voor de controle-, samenstel- en beoordelingspraktijk. Dat realiseerden we ons in het begin nog niet. Elke branche kent zijn eigen risico's. Je checkt dan of de klant afwijkt van het branchegemiddelde van een risicopost, bijvoorbeeld de 'volledigheid van de opbrengsten' in de horeca. Dat heeft gevolgen voor je werkzaamheden en zorgt voor een beter onderbouwing van het proces.''

Menno Kooreman, manager SRA-Automatisering: ''Dat is belangrijk om te weten. Wij hebben daarin nu de eerste stappen gezet door deze informatie te integreren in de werkprogramma's voor de acht speerpuntbranches. Met die acht branches bedienen we driekwart van de klanten onze kantoren.''

Meer stuurinformatie mogelijk

Een andere wens is ook om de database te optimaliseren, zodat er nog meer stuurinformatie voor de ondernemer beschikbaar komt, denk aan kpi's per branche of een meerjarenvergelijking. Kooreman: ''We hebben nu rapporten met een selectie van de kengetallen, maar je zou zo veel meer uit de database kunnen halen, zoals het aantal verrichtingen per behandelstoel in de mondzorg of het aantal vierkante meters vloeroppervlak in de retail. Dat soort informatie staat niet in de jaarrekeningen, dus hoe komen we daaraan? Door middel van een pilot met enkele SRA-kantoren willen we antwoord vinden op dergelijke vragen.''

Samenwerking Belastingdienst

Op het gebied van deze big data zijn er mooie vormen van samenwerking mogelijk. ''We zien dat andere partijen nadrukkelijk naar onze database kijken'', zegt Kooreman. ''We zijn bijvoorbeeld ook in gesprek hierover met de Belastingdienst en het CBS, zodat we met die partijen kennis kunnen delen.''

Kennis in uw voordeel ontsluiten

Big data in handen hebben is één, het ontsluiten en duiden van die kennis, zodat de ondernemer en de SRA-leden er beide voordeel van hebben, is een andere. ''Het gaat niet alleen om de cijfers, maar om de context. Keer op keer blijkt dat ondernemers vooral wakker liggen van administratieve lastendruk en wijzigingen in wet- en regelgeving. Daar willen ze guidance in krijgen. Dan is het fijn dat de adviseur de ondernemer tijdig informeert'', aldus Kooreman.

Daarom zijn er het Kenniscentrum en de Nieuwsbank. Bij die eerste slaan branchepanels, brancheorganisaties, branche-expertgroepen, SRA-Vaktechniek en leden de handen ineen om branchekennis te ontwikkelen, te duiden en voor u beschikbaar te stellen.

Backbone van onze organisatie

Vanuit eigen kracht te werken aan kwaliteitsverbetering en innovatie ligt in de genen van de SRA-kantoren opgesloten. Samenwerken en kennis delen is daarbij de backbone van onze organisatie. Branche in Zicht is daar een prachtig voorbeeld van. Er is geen enkele organisatie die dit voor elkaar heeft gekregen. Laten we vaart maken met de verdere ontginning ervan.

Meer informatie

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren