Thuis in uw branche

SRA-kantoren: voorop met verduurzamen

  • Publicatiedatum: 12-10-2021

SRA-kantoren gaan verduurzamen. In een acht maanden durend traject gaan zij aan de slag met een praktisch actieplan, waarmee duurzaam ondernemen een structureel verbeterproces wordt. De kennis die daarmee wordt opgedaan, wordt ook weer ingezet voor innovatieve dienstverlening aan klanten.

De SRA-kantoren gaan verduurzamen in het zogeheten SRA-Koploperproject, dat vrijdag 8 oktober is begonnen. De gevolgen van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij worden in het traject meegenomen.

Uit een intrinsieke motivatie om te verduurzamen, is het Koploperproject begonnen. Duurzaam ondernemen is immers een van de speerpunten van SRA. Daarnaast dient het Koploperproject, naast andere initiatieven zoals het dossier Duurzaam ondernemen, als inspiratie om andere SRA-leden in verenigingsverband enthousiast te maken voor verduurzaming. 

Welke kantoren doen mee?

Sommige kantoren die meedoen aan het Koploperproject, hebben al ervaring met duurzaam ondernemen en toekomstbestendig ondernemen en willen dit (nog) verder uitrollen. Andere kantoren maken met het Koploperproject een begin.

De volgende kantoren doen mee: Eshuis Accountants en Belastingadviseurs, Van Oers accountancy en advies, JAN© Accountants en Adviseurs, de Jong & Laan accountants en belastingadviseurs, Van der Lans & Van der Leek Accountants en Adviseurs, Qwintess, Lansigt accountants en belastingadviseurs, ESJ Financial Engineering, Verstegen Accountants en Belastingadviseurs, HLB Blömer accountants en adviseurs, HLB Witlox Van den Boomen, Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs, Bentacera en Crop accountants & adviseurs.

"Fantastisch dat we met deze mooie groep beginnen", zegt Harry Marissen, bestuurslid van SRA. Het traject wordt begeleid door Jaap de Vries van de sociale onderneming DZyzzion, die in eerdere Koploperprojecten al meer dan 400 bedrijven begeleidde. "De SRA-kantoren die meedoen aan het Koploperproject hebben vestigingen die nagenoeg over heel Nederland zijn verspreid. Dat geeft een mooi sneeuwbaleffect", aldus De Vries.

Koploperproject

Innovatieve dienstverlening klanten

Tijdens het Koploperproject wordt ook nagedacht over innovatieve dienstverlening aan klanten. Want de klanten van de SRA-kantoren krijgen hoe dan ook te maken met de impact van de klimaatregels en eisen voor duurzaamheidsrapportage vanuit Brussel.

Marissen zegt daarover: "De energietransitie, waarbij we in 2050 klimaatneutraal moeten zijn, heeft behoorlijke gevolgen voor de strategische bedrijfsvoering van ondernemers, waarbij er vaak ook continuïteitskwesties spelen. Of het nu door directe regelgeving is doordat de keten druk uitoefent om duurzaam te ondernemen of omdat financiers duurzaamheidseisen stellen, die ontwikkelingen spelen allemaal mee. Denk aan een transport- of bouwbedrijf dat de brandstofprijzen ziet stijgen door het voorgestelde nieuwe emissiehandelssysteem voor brandstofleveranciers van de Europese Commissie."

Duurzaamheidsthema’s benoemen

Volgens Marissen moet de ondernemer op dit soort risico’s en kansen anticiperen. De accountant kan de ondernemer daarbij helpen. "Bespreek de kansen en risico’s met de klant, help de klant met subsidies en richt de administratieve organisatie in om informatie over duurzaamheid in kaart te brengen en er assurance aan te verlenen."