Thuis in uw branche

SRA publiceert Jaarverslag Kwaliteit & Cultuur 2022

  • Publicatiedatum: 1-12-2022

Deelname SRA Jaarverslag Kwaliteit en Cultuur 2022SRA publiceert vandaag haar Jaarverslag Kwaliteit & Cultuur 2022. Daarin staan de bestuurlijke, beleidsmatige en operationele activiteiten in 2022 centraal rond het bevorderen van een kwaliteitsgerichte cultuur. 'Cultuur', inclusief werkdruk en gedrag, is een nadrukkelijk onderdeel van de kwaliteitsagenda van de SRA-accountantspraktijk, opererend in het mkb.

Een kwaliteitsgerichte cultuur stimuleert gedrag dat de kwaliteit van de accountantsorganisatie ondersteunt. Enerzijds door te kijken naar systemen, processen en vaktechnische kennis, anderzijds door te kijken naar soft controls zoals gedrag en leiderschap en professional skills zoals sociale vaardigheden en luistervaardigheden.

Inspiratie voor elk accountantskantoor

''In dit jaarverslag lichten we op transparante wijze toe hoe wij in 2022 binnen en buiten SRA invulling hebben gegeven aan het werken aan kwaliteitsgerichte cultuur, werkdruk en gedrag. En hoe wij onze leden hierbij ondersteunen. We zijn trots op wat we gezamenlijk binnen onze vereniging bereiken en hopen dat het een inspiratie is voor elk accountantskantoor'', vertelt Wilma Hosang, Manager Advies, Strategie & Data bij SRA.

Vicevoorzitter Roland Ogink benadrukt de noodzakelijke aandacht voor kwaliteitsgerichte cultuur. ''Er zijn meerdere interventies en combinaties van interventies mogelijk om te werken aan een kwaliteitsgerichte cultuur. Dit is maatwerk. Wat bij het ene kantoor effectief is, hoeft bij het andere niet effectief te zijn. Elke organisatie heeft immers een eigen identiteit.''

Download het jaarverslag