Thuis in uw branche
Dossier Box 3

SRA: wacht met verzoek ambtshalve vermindering box 3 tot uitsluitsel ministerie

  • Publicatiedatum: 25-10-2022
Stop

Wacht met het indienen van het verzoek tot ambtshalve vermindering box 3 voor klanten, totdat het ministerie van Financiën uitsluitsel geeft over een oplossing voor de verwachte massale stroom brieven daarover. SRA heeft vorige week met andere partijen en het ministerie hierover een gesprek gehad, maar er is nog geen uitsluitsel. Begin november worden deze gesprekken voortgezet.

"Wij zijn met het ministerie in gesprek, omdat we willen voorkomen dat onze leden enorme aantallen brieven voor hun klanten moeten gaan opstellen. Let wel, dit doen we uiteraard met inachtneming van de rechten van niet tijdige-bezwaarmakers van box 3", zegt bestuurder Edwin de Witte van SRA. "Daarnaast willen we voorkomen dat de Belastingdienst door de enorme stroom aan brieven over bezwaar en ambtshalve vermindering vastloopt. Daar hebben we als fiscaal dienstverleners niets aan. Wij vragen het ministerie daarom snel om met een oplossing te komen, want voor eind december moeten de verzoeken om ambtshalve vermindering voor de niet-bezwaarmakers over 2017 bij de Belastingdienst binnen zijn."

Welke oplossingen besproken?

Mogelijke oplossingen om de massale stroom aan brieven te voorkomen, is bijvoorbeeld, zoals eerder gemeld, een massaalbezwaarprocedure die voor alle niet-tijdige bezwaarmakers van box 3 geldt. SRA en de andere partijen, RB, NBA, NOAB, NOB, de Bond voor Belastingbetalers en de Consumentenbond hebben het ministerie, mocht een massaalbezwaarprocedure geen optie zijn, ook voorgesteld dat de termijn voor het indienen van een verzoek om ambtshalve vermindering 2017 met een jaar wordt verlengd. Op die manier kan er bijvoorbeeld worden gekeken naar digitale manieren om verzoeken tot ambtshalve vermindering in te dienen. Binnenkort gaan de partijen weer met elkaar om de tafel. "Ik hoop dat het ministerie dan de knoop doorhakt", aldus De Witte.

Rechtsvraag bij procedures

Naast dat er wordt gekeken hoe de verwachte stroom aan brieven het beste gekanaliseerd kan worden, zijn partijen nu ook een conceptrechtsvraag aan het formuleren. Deze kan voor de niet-bezwaarmakers worden gebruikt in een (proef)procedure met de Belastingdienst.

Terugblik

Wat ging er aan bovenstaande problematiek vooraf? De Hoge Raad gaf eerder aan dat het box 3-stelsel in strijd was met de wet. Naar aanleiding daarvan heeft het ministerie van Financiën besloten de groep bezwaarmakers voor box 3 te compenseren. Voor de groep die niet tijdig bezwaar heeft gemaakt, was er volgens het ministerie geen ruimte voor compensatie. Van die laatste groep wordt verwacht dat die nu massaal een verzoekschrift tot bezwaar of een verzoek om ambtshalve vermindering indient, teneinde zo tot rechterlijke procedures te komen om alsnog hun recht te halen. 

Lees ook: