Thuis in uw branche

SRA-werkprogramma's uitgebreid met werkzaamheden als gevolg van Corona

  • Publicatiedatum: 2-4-2020
Rekenmachine

Het SRA-Vaktechnisch bureau heeft de bestaande SRA-werkprogramma's inzake gebeurtenissen na balansdatum en continuïteit uitgebreid met een aantal werkzaamheden als gevolg van het COVID-19 virus.

Deze vragen zijn toepasbaar voor zowel samenstellings-, beoordelings- als controleopdrachten en zijn verwerkt in de SRA-werkprogramma’s in CaseWare, MLE, Infine en Unit4 FDS.
Het betreft de volgende werkzaamheden:

  1. Leg vast welke directe (sluiting, beperkingen, verplichtingen niet kunnen nakomen) en indirecte impact (import, toeleverancier) het COVID-19 virus heeft op de activiteiten van de onderneming.
  2. Leg vast of er risico’s of onzekerheden zijn met een potentiële toekomstige impact op waardering van voorraden, vorderingen, bijzondere waardeverminderingen, etc.) .
  3. Leg vast van welke overheidsmaatregelen de onderneming gebruikmaakt of zal gebruikmaken (NOW, TOGS, kredietverlening, etc.).
  4. Leg vast of er afspraken zijn gemaakt met derden omtrent afwikkeling van verplichtingen.
  5. Indien mogelijk, leg dan de financiële impact van bovenstaande aangelegenheden vast (resultaat, vermogen en liquiditeit).
  6. Bespreek bovenstaande aangelegenheden met de cliënt en leg hiervan de uitkomsten schriftelijk vast.
  7. Leg op basis van bovenstaande werkzaamheden vast of er sprake is van geen twijfel, twijfel, gerede twijfel (ernstige onzekerheid) of discontinuïteit.
  8. Leg op basis van bovenstaande werkzaamheden vast wat de impact is op de verslaggeving (o.a. bestuursverslag, gebeurtenissen na balansdatum, continuïteitsparagraaf) en op de af te geven verklaring.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact opnemen met SRA-Vaktechniek via vaktechniek@sra.nl of 030 656 6060.

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren