Thuis in uw branche

SRA zoekt nieuwe controlerend accountant

  • Publicatiedatum: 12-9-2017

De huidige accountant (De heer drs. J.G. Struijk RA/MSc - FSV Accountants + Adviseurs B.V.) voert sinds boekjaar 2010 / 2011 de controle uit op de jaarrekening van SRA. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 10 december 2015 is met de leden discussie gevoerd over het aanstellen van een nieuwe controlerend accountant voor SRA.

Om deze reden is SRA voornemens om voor het boekjaar (2017 / 2018) een nieuwe externe accountant aan te trekken. SRA-leden die interesse hebben om deze opdracht te aanvaarden, kunnen dit voor 24 september 2017 kenbaar maken aan SRA. De selectieprocedure zal zich primair richten op kwaliteit.

De toekomstige controlerend accountant moet voldoen aan onderstaande eisen:

  • Heeft een professioneel kritische instelling
  • Bedient momenteel meerdere non-profit organisaties
  • Beschikt over een WTA-vergunning
  • Scoort aantoonbaar goed op kwaliteit
  • Is bereid om tijdens de jaarlijkse ALV inhoudelijke vragen van leden te beantwoorden omtrent de afgegeven controleverklaring

Interesse? 

Indien u interesse heeft om bovenstaande werkzaamheden te verrichten, dient u dit voor 24 september 2017 kenbaar te maken aan Marc Johnston van SRA via mjohnston@sra.nl.

Vervolgprocedure

24 september 2017: Sluiting van inschrijving
9 t/m 13 oktober 2017: Gesprekken met kantoren die zich aanmelden 
Uiterlijk 27 oktober 2017: Indienen offerte door kantoren 
Voor 24 november 2017:  Selectie / keuze kantoor 
14 december 2017 (ALV):  Voordracht nieuwe controlerend accountant aan SRA-leden

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren