Thuis in uw branche

Staatssecretaris Snel: ''95% van de mkb'ers doet op tijd aangifte en dat is ongelofelijk hoog''

Presentatie Menno Snel op SRA-Dag 2019

  • Publicatiedatum: 13-12-2019

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën stond kort stil bij het 30-jarig bestaan van SRA. ''SRA heeft een belangrijk doel in het bestaan. SRA volgt een vaste koers, doelgericht en efficiënt en dit al 30 jaar.''

Mkb als belangrijkste klant

Snel: ''Het mkb is de kurk waarop onze economie drijft. Het mkb is verantwoordelijk voor meer dan 70% van de totale werkgelegenheid in Nederland. En zorgt voor meer dan 60% van de toegevoegde waarde van onze economie. 75% van de mkb-bedrijven maakt gebruik van de fiscale dienstverlening. U als adviseur kan ervoor zorgen dat de mkb'er kan ondernemen en dat hij na een jaar van ondernemen het juiste bedrag in beeld brengt en het juiste bedrag kan afdragen aan de overheid. En dat gaat goed: 95% van de mkb'ers, en dat is ongelofelijk hoog, doet op tijd aangifte en 96,9% betaalt op tijd. Dat is een compliment waard.''

Menno Snel op de SRA-Dag 2019

Interactie over administratie voorafgaand aan aangifte kan beter

De staatssecretaris haalde vervolgens aan dat de overheid het belang van het mkb steeds voor ogen heeft, bijvoorbeeld door de verlaging van de vennootschapsbelasting, de verruiming van de WKR en de vrijstelling verklaring omtrent gedrag. Maar ook het nieuwe btw-ID-nummer, de nieuwe KOR, de premiedifferentiatie en WW-premies. En Snel ziet hier een duidelijke rol voor de fiscaal adviseur om zijn klant hierover goed te informeren.

Als knelpunt in de interactie tussen de fiscaal dienstverlener en de Belastingdienst noemt Snel de administratie die voorafgaat aan de aangifte. ''Samen met u als fiscaal dienstverlener, de ondernemers, banken en Kamer van Koophandel willen we optrekken om goede normen en standaarden te ontwikkelen. Om zo te zorgen dat het proces vanaf het begin aan zo goed mogelijk verloopt.''

Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht 

Snel: ''De voordelen van het Horizontaal Toezicht - met SRA als convenantpartner van het eerste uur -, het gemak van één aanspreekpunt, snellere zekerheid en toezicht op maat, spreken mij aan. En het werkt, want de HT-aangiften zijn gemiddeld genomen van hogere kwaliteit.''

Menno Snel op de SRA-Dag 2019

In samenwerking met een projectgroep worden er volgend jaar een aantal veranderingen in het HT doorgevoerd. ''We gaan meer gevolgen verbinden aan de diepgang van het werk door meer te differentiëren bij de deelnemers aan het HT. We gaan drie niveaus onderscheiden. Ook in het proces van het vooroverleg zijn verbeteringen nodig: de spelregels van het HT gaan we duidelijker vaststellen en vastleggen. Verder is het voor u als mkb adviseur belangrijk te weten dat kleinere bedrijven straks alleen maar kunnen deelnemen aan HT via een fiscaal dienstverlener.'' 

Toekomstige ontwikkelingen: Brexit

Tot slot werd stilgestaan bij ontwikkelingen in de toekomst. ''Het mkb moet zich ook nu blijven ontwikkelen. En dat kan het Nederlandse mkb als geen ander: denk aan duurzaamheid en digitalisering.'' En juist bijvoorbeeld de digitalisering is essentieel bij verandering van landsgrenzen, zoals de aankomende Brexit. ''Dit lijkt voor sommigen soms een gekke show aan de andere kant van het kanaal, maar we weten dat de realiteit er anders uitziet. Handeldrijven met de UK wordt straks echt anders. Bespreek de gevolgen met uw klant!''

Menno Snel bedankt tot slot de fiscaal adviseurs van SRA, als belangrijke partner tussen het mkb en de Belastingdienst. 

Meer informatie