Thuis in uw branche

Sterke verbetering toetsingsresultaten SRA-kantoren 2020

  • Publicatiedatum: 7-7-2021
Dick Meester Willem van Wijngaarden
Dick Meester en Willem van Wijngaarden

De reguliere toetsingsresultaten van SRA-kantoren over 2020 laten een sterke verbetering zien ten opzichte van toetsingsjaar 2019. Het overall resultaat, 80% van de getoetste kantoren voldoet, ligt weer in lijn met het beeld van voor 2018.

Oorzakenanalyses bij de onvoldoende scorende kantoren laten zien dat niet ‘het dossier’ de bottleneck is, maar juist onvoldoende aandacht voor andere kwaliteitsindicatoren binnen het kwaliteitsbeheersingssysteem van het kantoor.

Werken aan kwaliteit

Het Jaarverslag 2020 dat de Reviewcommissie (RC) vandaag publiceert, geeft inzicht in de toetsingsresultaten op de verschillende domeinen. 89% voldoet op het Wta- c.q. wettelijke controledomein, 79% voldoet op de NBA-domeinen: vrijwillige controle, samenstellen, beoordelen en overige accountantsopdrachten. Uniek in de accountancysector is dat de RC ook het fiscale domein toetst. Alle kantoren waarbij in 2020 dossieronderzoek heeft plaatsgevonden op het fiscale domein, scoorden voldoende op dit domein. 

Challenge

Daar waar 80% van de getoetste SRA-kantoren kwaliteit levert, voldoet 20% van de getoetste kantoren nog niet. “Die kantoren hebben met name moeite met het beheersen van zaken als self-assessment, elkaar binnen het kantoor aanspreken op feilen, het leren van fouten en het implementeren van een eenduidige professionele cultuur binnen het kantoor. Daar ligt onder meer een mooie taak voor mijn opvolger Dick Meester”, verklaart scheidend RC-voorzitter Willem van Wijngaarden.

Bruggen slaan

Ondanks dat Covid noopte tot allerlei beperkende maatregelen in het toetsingsjaar, zijn de frequente begeleiding en contacten vanuit de RC in 2020 op het relatief zelfde niveau als 2019 gebleven. De focus van de 167 bezoeken is daarbij veelal wel verschoven van fysiek naar digitaal en van reguliere review naar inventarisatiegesprekken. Van Wijngaarden: “Op deze manier konden we een brug blijven slaan tussen de vereisten van wet- en regelgeving en het SRA-kwaliteitsbeleid, en de uitvoering en toetsing daarvan in de praktijk. Het lerende vermogen van de vereniging en de kwaliteitsborging bij de individuele kantoren kregen daarmee voldoende impulsen.”

Kwaliteitscirkel

Vooruitblikkend naar toetsingsjaar 2021 en verder, bouwt de RC onder leiding van Dick Meester verder aan het SRA-Reviewhuis met nadrukkelijke focus op de kwaliteitscirkel, het gehele stelsel van kwaliteitsbeheersing en de daarbij inbegrepen verschillende domeinen. De doorontwikkeling van de toetsing van de PDCA-cyclus en de fiscale praktijk zijn voor de komende periode speerpunten. Meester: “Als we het hebben over de kwaliteit meten van de verschillende domeinen, dan blijft daar ook het periodiek toetsen van de controlepraktijk onder vallen. Dat is van belang om inzicht te hebben in de hele kwaliteitscirkel én de duurzame borging van kwaliteit in al haar facetten binnen het kantoor.”