Thuis in uw branche

Subsidiemogelijkheden voor uw kantoor of voor uw cliënten?

 • Publicatiedatum: 29-9-2015

Mogelijk komt uw kantoor of uw cliënten in aanmerking voor de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in het kader van Duurzame Inzetbaarheid.

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF deze programmaperiode een bijdrage. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Duurzame Inzetbaarheid is een actueel thema, dat mogelijk ook speelt bij uw kantoor of bij uw klanten.

Projecten

Aanvragen in het kader van duurzame inzetbaarheid die vanaf 19 oktober 2015 gedaan kunnen worden, hebben betrekking op de volgende projecten:

 • Bedrijfs-of organisatiescan
 • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers
 • Gezond en veilig werken
 • Leercultuur voor werknemers
 • Aanpassen organisatie van het werk
 • Interne en externe mobiliteit
 • Flexibele werkcultuur
 • Arbeidstijdenmanagement

Uitsluitend advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur. Het gaat hierbij om een minimaal subsidiabel bedrag van € 12.000 aan adviseurskosten voor bovengenoemde projecten. 50% van de aangevraagde adviseurskosten zijn subsidiabel. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt € 10.000.

Binnen SRA kunt u denken aan het laten (door)ontwikkelen van het HR-instrumentarium, strategiesessie, coachingsactiviteiten. Het 'zomaar' volgen van een cursus of opleiding is niet subsidiabel. Om mogelijk wel in aanmerking te komen moeten deze cursussen voortvloeien uit en ingebed zijn in één van bovengenoemde trajecten. Wij adviseren u om dit goed na te vragen. Het project mag hoogstens 12 maanden duren.

Subsidietraject

Het subsidietraject ziet er globaal als volgt uit:

 • maken van een projectomschrijving
 • plan van aanpak en planning
 • offerte van het traject
 • verslag van het traject
 • verantwoording van de uren van de adviseur

Van belang hierbij is dat de medewerkers betrokken worden bij het traject en dat dit ook aangetoond kan worden (bijv. door notulen van een werkgroep, enquête). Daarnaast moet de adviseur drie referenties overleggen.

Aanvraag

Voordat aangevraagd kan worden, moeten de kantoren zich registreren op de site van het agentschap SZW. Dit kan vanaf heden. Dit moet door de kantoren zelf of door een subsidieadviseur gedaan worden, hier kan SRA geen rol in spelen.

Wij adviseren kantoren die in aanmerking willen komen voor deze subsidie om op 19 oktober om 9.00 uur direct de aanvraag in te dienen. In het verleden was het geld snel vergeven.

Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Adviseer uw klanten dus tijdig over deze regeling.

Informatie

Meer informatie treft u aan op de website van het Agentschap SZW. U kunt zelf de aanvraag indienen of een door u gekozen subsidieadviseur inschakelen.

Mocht u overige informatie wensen, neemt u dan contact op met Theo Reuters:

Theo Reuters
Hoofd HRM
E treuters@sra.nl
T (030) 656 60 60

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren