Thuis in uw branche

Thuiswerken en thuiswerkbeleid

  • Publicatiedatum: 26-1-2021
Thuiswerken

Vóór de coronacrisis was er van structureel thuiswerken in de accountancy nauwelijks sprake. Het vond wel plaats, maar op beperkte schaal; bijvoorbeeld als het voor of na een externe afspraak niet echt meer de moeite was om naar kantoor te gaan.

Door corona is dat volledig veranderd: velen van ons gingen thuiswerken (hieronder verstaan we in deze notitie ook plaats-onafhankelijk en tijds-onafhankelijk werken). In praktijk bleek dat over het algemeen goed te gaan, ondanks de nadelen van thuiswerken en het feit dat niet alle werkzaamheden/ taken even geschikt zijn om thuis te doen.

Bij de cliënt

Naast het werken op kantoor en thuis (tijds- en plaats-onafhankelijk), vinden de werkzaamheden uiteraard ook veelvuldige plaats bij de cliënt, zeker voor medewerkers in de controlepraktijk. Werken bij de cliënt zal zeker ook (als corona straks hopelijk voorbij is) altijd blijven bestaan. Ook voor het werken bij de cliënt geldt dat er aandacht moet zijn voor een goede, arbo-technisch verantwoorde werkplek, zodat medewerkers hun werkzaamheden op een verantwoorde wijze kunnen uitvoeren.

Thuiswerken is een 'blijvertje' en zal ook na corona blijven bestaan. Indien u thuiswerken wil faciliteren, is het verstandig om nu alvast na te denken over thuiswerken in de toekomst en daarover beleid te maken.

In deze notitie, die is opgesteld door de SRA-Commissie HRM, treft u achtereenvolgens aan:

  • een aantal zaken met betrekking tot thuiswerken;
  • een voorbeeld om thuiswerkbeleid in uw organisatie (verder) vorm te geven;
  • een vragenlijst voor de thuiswerker waarmee aangegeven wordt of de thuiswerkplek aan de arbonormen voldoet en
  • een tweetal infographics met daarin instructies om gezond thuis te werken.

Download de notitie Thuiswerken en thuiswerkbeleid

Contact

Theo Reuters

Theo Reuters
Hoofd HRM
E treuters@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren