Thuis in uw branche

Toekomsteffect corona op management en HR

  • Publicatiedatum: 23-6-2020
Thuiswerken

SRA heeft met een aantal grotere kantoren contact gehad en gespard over de korte en middellangetermijneffecten van de coronacrisis op het gebied van diverse HR-gerelateerde zaken en management. Welke afwegingen maken ze, welke stappen hebben ze gezet en wat staat er op de agenda?

Bezetting

Over het algemeen gaven de kantoren aan de aankomende weken op te gaan schalen betreft personele bezetting van zo’n 30% tot 60%. Uiteraard indien de 1,5 meter kan worden gegarandeerd.

Werving en selectie

Over het algemeen blijft men nog steeds medewerkers aannemen. De selectiegesprekken vonden met name online plaats, maar nu is een verschuiving waarneembaar dat men ook weer face-to-face met kandidaten spreekt.

Trainingen

Trainingen, cursussen en andere opleidingstrajecten worden weer opgepakt. Dan wordt veelal gekozen voor de onlinemogelijkheden. Hiernaast gaf een aantal kantoren aan dat er ook weer fysieke bijeenkomsten plaatsvinden, waarbij er wel relatief kleine groepen worden geformeerd (maximaal 12 tot 15 mensen).

Vergoeding van reiskosten

Over het algemeen blijven accountantsorganisaties deze nog steeds uitkeren.

Productie en omzet

Voor de meeste kantoren geldt dat de omzet de afgelopen maanden redelijk op peil is gebleven. De adviestak, zoals Corporate Finance, laat wel een duidelijk terugval in omzet zien. Kantoren maken zich voor dit moment nog geen ernstige zorgen, maar vragen zich wel af hoe de situatie zich zal ontwikkelen in de aankomende maanden en wat voor invloed dat zal hebben op het voortbestaan van hun cliënten en dus op hun eigen omzet.

Thuiswerken

Over het algemeen bleek dat - na een aanloopfase - uiteindelijk veel processen en werkzaamheden redelijk goed tot goed doorliepen. De aanvankelijke terughoudendheid die er heerste met betrekking tot thuiswerken is daardoor veranderd.

Werkplek

Veelal werden laptops, toetsenborden en muizen uitgereikt aan medewerkers en in voorkomende gevallen ook bureaustoelen.

Wat doen we straks?

Een aantal van de grotere kantoren is heel duidelijk bezig met meningsvorming omtrent thuiswerken in de toekomst. Vragen die zich dan aandienen zijn: wat willen wij, hoe is thuiswerken ons en onze collega’s bevallen, blijven we dit doen, in wat voor vorm, welke acties moeten we dan nemen, over welke faciliteiten hebben we het dan?

Facilitaire aanpassingen?

Een vervolgvraag die zich daarbij bij bovenstaande meningsvorming ook blijkt aan te dienen is het kantoorgebouw zelf: zal dit nog passend zijn en wat zijn dan de eventuele acties die dan genomen kunnen of moeten worden?

Uiteraard is het nadenken over bovenstaand iets waar kantoren altijd mee bezig zijn, maar door de huidige situatie komt dit voor een aantal kantoren wel hoger op de agenda te staan.

Verzuim

Het verzuim bij accountantskantoren blijft constant, te weten rond de 2,7%. 

Advies nodig?

Wilt u als accountantskantoor eens een keer sparren over dit soort vraagstukken? Neem dan contact op met de HR-afdeling van SRA. Theo Reuters (treuters@sra.nl) en Linda van Dijk (lvandijk@sra.nl) staan voor u klaar met advies tijdens een persoonlijk gesprek of bijvoorbeeld bij een team- of vennotenoverleg.

Theo Reuters  Linda van Dijk 
Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons uitgebreide Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.