Thuis in uw branche

Toeslagaanvraag aanmerken als verzoek tot aangifteuitreiking

  • Publicatiedatum: 14-2-2012

De beconorganisaties hebben de Belastingdienst gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om een toeslagaanvraag aan te merken als verzoek tot uitreiking van een aangifte.

Het komt geregeld voor dat fiscaal dienstverleners na 1 april toeslagaanvragen doen voor belastingplichtigen die niet beschreven zijn en voor wie dus ook geen uitstel kan worden gevraagd. Deze aanvragen worden dan door de Belastingdienst niet in behandeling genomen. Er kan dan ook geen toeslag worden aangevraagd. Door de beconorganisaties is daarom verzocht of de toeslagaanvraag kan worden aangemerkt als een verzoek om uitreiking van een aangifte.

Om aan het door de beconorganisaties gesignaleerde probleem tegemoet te komen is in de Wet Overige fiscale maatregelen 2011 de datum van 1 april opgeschoven naar 1 september. Deze maatregel gaat in op 1 januari 2013. Dus voor toeslagaanvragen (jaar t) die niet meelopen met de uitstelregeling geldt met ingang van 2013 een uiterste aanvraagtermijn van 1 september (jaar t+1).

De Belastingdienst kan de becons helaas niet verder tegemoetkomen. Het voorstel van de beconorganisaties zou namelijk neerkomen op een verdere verlenging van de aanvraagtermijn van toeslagen. De Belastingdienst is als uitvoeringsorganisatie niet in staat om zelfstandig deze termijn te verruimen. De voor de Toeslagen verantwoordelijke beleidsministeries zullen hierin moeten bewilligen. Zij staan echter afwijzend tegenover een toeslagaanvraag die na 1 september wordt gedaan, anders dan in het geval van regulier uitstel. Zij vinden een nog langere wettelijke aanvraagtermijn ongewenst.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren