Thuis in uw branche

Tweede Kamer stelt regering vragen over Wijzigingswet accountancysector

  • Publicatiedatum: 9-4-2024
Tweede Kamer

Met het oog op de schriftelijke voorbereiding van de Wijzigingswet accountancysector heeft de vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer 'inbreng verslag' naar de minister van Financiën gestuurd. Verschillende fracties stellen daarin opmerkingen bij en feitelijke vragen over het wetsvoorstel. SRA stelde input en vragen op, die in deze inbreng zijn meegenomen.

De vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer ging in het eerste kwartaal van 2024 voortvarend van start met de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Wijzigingswet accountancysector. De commissie liet een wetenschapstoets op het voorstel uitvoeren en liet zich daarover op 14 maart jl. in een technische briefing uitvoerig informeren door wetenschappers Gold en Veltrop.

'Er gaat veel goed in het controleplichtige mkb'

Daarnaast organiseerde de commissie op 20 maart van dit jaar een rondetafelgesprek waarbij SRA-voorzitter Diana Clement de positie van de reguliere vergunninghouders nogmaals bij de Tweede Kamerleden onder de aandacht bracht. Dat deed zij op basis van een uitvoerige, onderbouwde analyse van het wetsvoorstel.

Het parlementaire traject bestaat vervolgens uit een schriftelijke voorbereiding door de Kamer: Kamerleden maken korte opmerkingen over het wetsvoorstel en kunnen daarbij de minister van Financiën vragen stellen. SRA heeft relevante commissieleden kant-en-klare vragen aangeleverd, die in de inbreng aan de minister van Financiën zijn meegenomen.

Risico-regelreflex ombuigen

De input van SRA ziet naast algemene opmerkingen over het wetsvoorstel en over regeldruk, met name op de maatregelen ‘Medeverantwoordelijkheid van de accountantsorganisatie’, ‘Verplichte rapportage en openbaarmaking van AQI’s’, en ‘Versterking van de governance van de grootste reguliere vergunninghouders’. Met name de eerstgenoemde maatregel is volgens voorzitter Clement een zeer kwalijke maatregel: “Vanuit internationaal en juridisch perspectief begeven we ons als Nederland op een totaal verkeerd vlak”.

Nadat de minister van Financiën de inbreng en vragen van de commissie beantwoord heeft (middels de nota naar aanleiding van verslag), zal later dit jaar een debat in de Tweede Kamer worden gevoerd. De komende periode zal SRA in gesprek blijven met alle relevante partijen.

Download de inbreng Tweede Kamer aan de minister van Financiën

Download de vragen zesde voortgangsrapportage Kta

Eerder publiceerden we: