Thuis in uw branche

Uitstel van betaling: hoe moet verklaring deskundige eruit zien?

  • Publicatiedatum: 17-3-2020
Euro

Het Vaktechnisch bureau van SRA wordt momenteel veelvuldig benaderd met vragen over de verklaring bij uitstel van belastingbetaling. We behandelen de vraag hoe de verklaring van een derde deskundige eruit moet komen te zien.

Vraag

Om uitstel van belastingbetaling te kunnen krijgen moet een brief met motivatie worden opgestuurd vergezeld van een verklaring van een derde deskundige. Als derde deskundige worden aangemerkt: een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie of uw eigen accountant of financieel adviseur. Is er een format beschikbaar of een instructie waarin staat hoe deze verklaring eruit moet komen te zien?

Antwoord Vaktechnisch bureau

In NBA-alert 42 inzake Corona (update 18 maart 2020) is een passage opgenomen over uitstel van betaling van belastingen, zie NBA Alert 42 'Impact coronavirus op accountantswerkzaamheden', versie 18 maart 2020 op de website van de NBA. Hierin is opgenomen dat de NBA inmiddels contact heeft gelegd met de Belastingdienst om na te gaan hoe accountants hun klanten kunnen ondersteunen. Wij begrijpen dat het NBA eerdaags zal communiceren hoe u een dergelijke vraag kunt beantwoorden. Hierbij zal ook een voorbeeldtekst worden gepubliceerd. Het SRA volgt uiteraard deze berichtgeving en zal deze ook verder communiceren.

Deze vertraging in deze informatievoorziening heeft door de nieuwe regels gelukkig voor uw klanten geen belemmering te zijn om uitstel van betaling aan te vragen. Het verzoek tot uitstel van betaling kan immers reeds worden ingediend, terwijl de genoemde verklaring van een derde-deskundige later ( naar verwachting 4 weken na de aanvraag tot uitstel van betaling) verstrekt kan worden.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren