Thuis in uw branche

Update praktijkhandreiking Permanente Educatie

  • Publicatiedatum: 3-11-2022
Overleg

De belangrijkste wijzigingen in deze praktijkhandreiking betreffen het opnemen van in de praktijk opgedane ervaringen met de NVPE en een nadere toelichting inzake de wijze waarop de SRA Reviewcommissie haar toetsingen op naleving hiervan uitvoert.

Als bijlagen bij deze praktijkhandreiking zijn opgenomen: 

  • het SRA-Opleidingsplan
  • een Template Opleidingsplan
  • een Voorbeeld Schema opleidingsactiviteiten
  • het SRA-Werkprogramma Compliance Officer NVPE

Naar de praktijkhandreiking PE