Thuis in uw branche

Update praktijkhandreiking Risico-inschatting

  • Publicatiedatum: 24-10-2022
Alarm

Het doel van deze praktijkhandreiking is om de accountant handvatten te bieden voor de identificatie en inschatting van risico’s op een afwijking van materieel belang. De risico-inschatting is de basis voor de aard, omvang en timing van de verdere controlewerkzaamheden.

In deze versie van de praktijkhandreiking zijn wijzigingen aangebracht die verband houden met de implementatie van de vernieuwde standaard 315 ‘Risico’s op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten’, die van kracht is voor boekjaren die aanvangen op of na 15 december 2021.


Naar de praktijkhandreiking Risico-inschatting