Thuis in uw branche

Update SRA-Handboek Kwaliteit

  • Publicatiedatum: 2-5-2023
Handboek Kwaliteit

Het SRA-Handboek Kwaliteit Variant 1 is geactualiseerd. Dit Handboek Kwaliteit is van toepassing op kantoren met een Wta-vergunning voor niet-oob-opdrachten, die naast deze wettelijke controleopdrachten ook NVKS-opdrachten uitvoeren.

Aldus worden hier zowel opdrachten binnen als buiten het wettelijke controledomein uitgevoerd.

Let op! SRA Bureau Vaktechniek onderscheidt 5 varianten van het Handboek Kwaliteit. De varianten 2 tot en met 5 worden de komende periode ook geüpdatet.

Aanpassingen in deze versie van mei 2023

Aanleiding voor het actualiseren van het Handboek Kwaliteit zijn de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving tussen medio 2021 en maart 2023.

Wetsvoorstel toekomst accountancysector

Het Wetsvoorstel toekomst accountancysector moet nog in de Kamer worden behandeld. De regering wil hiermee de kwaliteit van de wettelijke controles door accountants duurzaam verbeteren. De uitkomsten van het wetsvoorstel zijn van groot belang voor alle SRA-kantoren. In dit geactualiseerde Handboek Kwaliteit worden daarom in hoofdlijnen de ontwikkelingen en gevolgen hiervan voor uw kantoor nog eens op een rij gezet.

Kwaliteitsgerichte cultuur

Bij een duurzame verbetering van de kwaliteit van (controle)werkzaamheden geldt ook het doorzetten en verankeren van een kwaliteitsgerichte cultuur(verandering) in de accountantspraktijk. Gezien het belang van dit onderwerp dat op alle SRA-kantoren van toepassing is kan dit hier niet genoeg worden benadrukt.

Wijzigingen in de Wwft

In deze update is tevens rekening gehouden met wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en gebeurtenissen naar aanleiding van de inwerkingtreding van het UBO-register met ingang van 27 september 2020.

AFM-rapportage Aan de slag!

Tenslotte is naar aanleiding van de AFM-rapportage 'Aan de slag!' (15 december 2022) dat bij 30 accountantsorganisaties met een reguliere vergunning naar de hier toegepaste procedures inzake cliëntenaanvaarding, opdrachtaanvaarding en -continuering (Client and Engagement Acceptance or Continuance, CEAC) is uitgevoerd, een aantal aspecten hiervan in het Handboek Kwaliteit meer verduidelijkt.

Let op! Bij het actualiseren van het Handboek is nog niet expliciet rekening gehouden met de invloed van toepassing van ISQM1 (International Standard on Quality Management) hierop. Met de analyse hiervan is echter wel reeds aangevangen, waarbij de verwachting bestaat dat de uitkomsten en uitwerking hiervan in het 4e kwartaal 2023 zullen worden gepubliceerd.

Naar het SRA-Handboek Kwaliteit

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren