Thuis in uw branche

Vereenvoudig procedure uitstelregeling afdrachtbelastingen

  • Publicatiedatum: 25-3-2020
Administratie

SRA heeft samen met de NBA, NOAB en RB een brief gestuurd naar het Ministerie van Financiën. De vier becons doen een voorstel om de procedure rond de betalingsuitstelregeling voor loon- en omzetbelasting in het kader van de coronacrisis te vereenvoudigen. Ook benoemen de becons andere knelpunten voor ondernemers, zoals de btw-aangifte en de melding betalingsonmacht.

Uitwerking steunmaatregelen kabinet en duiding SRA

Naast dat we uw belangen en die van uw klanten blijven behartigen, houden we uiteraard de actualiteit scherp in het oog. Een dezer dagen wordt de uitwerking van de steunmaatregelen die het kabinet eerder heeft aangekondigd, verwacht. Zodra er meer helderheid is, geeft Bureau Vaktechniek de nodige fiscale duiding aan de maatregelen. Ook komt er dan zo snel mogelijk een update van de Nieuwsbrief Corona.

Stel uw vraag

Intussen zijn wij onze leden actief aan het bellen om te kijken waar u behoefte aan heeft, zodat we daar actie op kunnen ondernemen. Stel vooral uw vragen en leg uw suggesties voor aan Bureau Vaktechniek. Dan kunnen wij ermee aan de slag.

Lees de volledige brief

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons beknopte Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.