Thuis in uw branche

Vernieuwde Leidraad Horizontaal Toezicht gepubliceerd

  • Publicatiedatum: 10-9-2021
Visie

De Belastingdienst heeft op 10 september de vernieuwde Leidraad Horizontaal Toezicht Fiscaal Dienstverleners gepubliceerd. Bij het invulling geven aan de wijzigingen is nauw samengewerkt tussen onder meer SRA en de Belastingdienst.

Deze vernieuwde Leidraad Horizontaal Toezicht (HT) vervangt de versie van november 2016. In deze vernieuwde leidraad is rekening gehouden met opgedane praktijkervaringen van gebruikers binnen en buiten de Belastingdienst. 

Met name door het gedifferentieerde toezicht van de Belastingdienst wordt meer recht gedaan aan de inspanningen op het gebied van kwaliteit van de fiscaal dienstverlener.

Belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde leidraad HT

  • deelname HT Fiscaal Dienstverleners alleen voor mkb en middelgrote organisaties
  • looptijd van convenanten
  • voorwaarden voor het afsluiten van een koepelconvenant
  • opting out
  • agree to disagree
  • gedifferentieerd aangepast toezicht
  • serviceniveaus
  • escaleren, schorsen en opzeggen
  • periodieke verantwoordingsrapportage

Download de Vernieuwde Leidraad Horizontaal Toezicht

Dossier Horizontaal toezicht

In ons dossier HT is alle informatie verzameld om kantoren met een SRA-convenant Horizontaal toezicht optimaal te ondersteunen: vaktechnische en achtergrondinformatie vanuit SRA en de Belastingdienst, duiding voor uw dagelijkse praktijk, informatie over bijeenkomsten HT én informatie voor uw klanten.

Bekijk het Dossier Horizontaal toezicht