Thuis in uw branche

Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer per 2024

  • Publicatiedatum: 16-6-2023
Woon-werkverkeer

Een werkgever met meer dan 100 werknemers moet per 1 januari 2024 verplicht rapporteren over het zakelijke en het woon-werkverkeer van de medewerkers. Hij moet rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hoe brengt u die gegevens in kaart?

De rapportageverplichting vraagt u per jaar het totaal aan gereisde kilometers te verzamelen, uitgesplitst naar de verschillende vervoermiddelen en brandstoftypen. De verzamelde gegevens vult u in op een digitaal formulier op de site van de RVO. Uiterlijk 30 juni 2025 stuurt u de gevraagde gegevens over 2024 in. Na het invullen van de gegevens krijgt u een rapportage van uw CO2-uitstoot.

Waarom deze rapportage?

Nederland wil de CO2-uitstoot te verminderen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil daarom bekijken hoeveel CO2 het zakelijk en het woon-werkverkeer van werknemers uitstoten. Op dit moment zorgen zakelijk verkeer en woon-werkverkeer samen naar schatting voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland, zo staat te lezen op de site van RVO. Met de rapportageverplichting kan een werkgever zien waar hij kan verduurzamen. Zo wil de overheid de CO2-uitstoot verminderen.

Hoe brengt u de benodigde gegevens in kaart? Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een handreiking 'Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit' geschreven die de werkgever helpt met het in kaart brengen van de benodigde gegevens voor de rapportageverplichting per 2024.