Thuis in uw branche

Wachten op rapport Commissie Toekomst Accountancysector

  • Publicatiedatum: 17-1-2020
CTA

Na het rapport van de Monitoring Commissie Accountancy grondig te hebben gelezen en met het rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) op komst, zijn wij tot de conclusie gekomen dat we wachten met onze standpunten tot na publicatie van het CTA-rapport.

Doel commissies

De Monitoring Commissie Accountancy (onafhankelijk, ingesteld door de NBA) is dinsdag 14 januari met haar eindconclusie gekomen en heeft dertig aanbevelingen gedaan in haar rapport 'Spiegel voor de accountancysector'. De Commissie Toekomst Accountancysector is ingesteld door het ministerie en publiceert naar verwachting uiterlijk 1 februari. Doel van de twee commissies is, kort gezegd, te onderzoeken hoe de kwaliteit van wettelijke controles door accountants kan worden verbeterd.

Ministerie en Kamerleden

Wanneer het rapport van de CTA is gepubliceerd, gaan wij om de tafel met stakeholders en overige belanghebbenden, zoals het ministerie van Financiën en Kamerleden. Om zo te zorgen voor de nodige duiding en input, zodat we tot een goede, werkbare vertaalslag voor onze kantoren met een gemengde praktijk kunnen komen.

Bijeenkomsten SRA-leden

Daarnaast hechten wij groot belang aan de meningen van onze leden. Daarom organiseert SRA begin maart op een aantal locaties, verspreid door het land, bijeenkomsten waar we graag met u, als SRA-lid, van gedachten willen wisselen over de aanbevelingen van de rapporten en de gevolgen ervan. Met uw input kunnen wij vervolgens onze standpunten aan de politiek kenbaar maken.

Reactie aan bestuur

Wij ontvangen graag uw reacties wat betreft het MCA-rapport en het CTA-rapport. U kunt uw reactie mailen naar bestuur@sra.nl.