Thuis in uw branche

Accreditatie gezamenlijke simulatieopdrachten praktijkopleiding SRA en Full•Finance

  • Publicatiedatum: 28-5-2018

SRA, vereniging voor accountantskantoren in het mkb, en Full•Finance, dienstverlener voor de accountancymarkt, gaan gezamenlijk de simulatieopdrachten van de praktijkopleidingen MKB en Assurance aanbieden.

SRA en FullFinance 
V.l.n.r. ziet u Corjan Aalbregt (SRA),
Jurroen Cluitmans (Full•Finance), Gert
van den Brink (Full•Finance) en Theo
Reuters (SRA).

Deze simulatieopdrachten zijn, na eerder geschrapt te zijn door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA), binnen de praktijkopleiding nu weer toegestaan. Inmiddels is  de accreditatie voor het ontwikkelen van de simulatieopdrachten verkregen.

Samenwerking

FullFinance en SRA slaan de handen ineen voor wat betreft de ontwikkeling en uitvoering van de  verschillende typen simulatie-(assurance) opdrachten, de ICT-ondersteuning, informatievoorziening en communicatie richting trainees en kantoren. Door deze samenwerking worden theorie én praktijk in de opleiding verder geïntegreerd en ontstaat er een betere aansluiting voor studenten en trainees.

Simulatieopdrachten

De twee partijen ontwikkelen momenteel gezamenlijk, onder toezicht van de Raad van de Praktijkopleiding, een drietal simulatieopdrachten, te weten een jaarrekeningcontrole, een prognose-  en een beoordelingsopdracht. Deelname aan al deze drie simulaties levert de trainee 100 (overige) assurance-uren op. In de toekomst zullen de simulatieopdrachten regelmatig geactualiseerd/vernieuwd worden.

Pilot

Na de zomer start een eerste pilot. Twaalf tot veertien trainees gaan een aantal dagen in een simulatieomgeving met een jaarrekeningcontrole aan de slag. Hierna wordt direct gestart met verdere simulaties. Aan de simulatieopdrachten  kunnen alle studenten van de praktijkopleidingen deelnemen, dus niet alleen diegenen die werken bij een SRA-kantoor of klanten van Full•Finance. Op korte termijn kunnen trainees zich aanmelden via de sites van SRA en Full•Finance. Trainees, kantoren en praktijkbegeleiders zullen hierover spoedig worden geïnformeerd.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren