Thuis in uw branche

Dalende verkoopcijfers vragen om herbezinning bedrijfsstrategie Automotive

Van product- naar vraaggericht, van autobezit naar autogebruik

  • Publicatiedatum: 13-2-2014

De autobranche maakt woelige tijden door. Merkdealers en universele garagebedrijven zien de omzet en winstgevendheid, of het nu gaat om de verkoop van nieuwe auto’s, occasions of aftersales, flink onder druk staan. Willen ondernemers in de Automotive profiteren van de verwachte licht herstellende automarkt of de verschuivende vraag naar autogebruik van de consument, dan zullen zij zich moeten herbezinnen op hun bedrijfsstrategie. Hoe kan de branche slim inspelen op kansen en verstandig omgaan met bedreigingen?

Vandaag verschijnt de Trendwijzer Automotive, gebaseerd op de databasecijfers van Branche in Zicht en input van branche-experts van binnen en buiten SRA-kring. De Trendwijzer is samen met de factsheet en de brancherapportage Automotive een prima tool om bestaande en potentiële klanten uit de Automotive toegevoegde waarde te bieden. De benchmark bepaalt waar merkdealers en universele garagebedrijven ten opzichte van hun collega staan en geeft handvatten om verbetering in deze positie te brengen. Daarnaast worden de laatste trends en ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in kaart gebracht waarmee ondernemers in de Automotive-branche hun voordeel kunnen doen.


Strategisch ondernemen

Ondanks dat de verwachtingen voor 2014 gunstiger zijn, betekent dat niet dat merkdealers en universele autobedrijven opgelucht kunnen ademhalen. Integendeel. Veel autobedrijven zijn inmiddels door hun reserves heen waardoor zij de komende tijd in zwaar weer terecht kunnen komen. De sector zal naar de trends en kansen op de lange termijn moeten kijken en daarop de bedrijfsstrategie moeten aanpassen. Zo verandert de vraag van consumenten door vergrijzing en verstedelijking, van autobezit naar autogebruik (carsharing). Klantsegmentatie –mits gecombineerd met schaalvergroting- en klantbinding is van belang: jongeren, zeker in de grote steden vragen om een andere mobiliteitsaanpak dan 65-plussers die meer geld te besteden hebben.


Slagvaardigheid verhogen

Naast nieuwe mobiliteitsconcepten en inspelen op duurzaamheid en innovatie, is een andere kans voor de langere termijn het creëren van samenwerkingsnetwerken; tussen kleinere dealers of universele autobedrijven met leasemaatschappijen of tussen dealers en kleine vakgarages. Een andere mogelijkheid om de slagvaardigheid in de branche te verhogen, is het loskoppelen van sales en aftersales. Dealers zouden zich meer moeten focussen op aftersales en occasion omdat men daarin echt kan ondernemen. Daarnaast moeten ondernemers in de Automotive meer oog gaan hebben voor goed financieel management.


Weten waar je staat

De kansen zijn er. Van belang is in ieder geval dat elke ondernemer in de Automotive weet waar hij staat. In de branche en ten opzichte van zijn collega. De brutowinstmarge kwam in de sector bijvoorbeeld op een gemiddelde uit van 17% (2012). In hetzelfde jaar bedroegen de personeelskosten gemiddeld 8% van de totale omzet. Meten en weten waar je staat als onderneming maakt dat elke ondernemer in de Automotive kan ingrijpen om de perspectieven van zijn onderneming te optimaliseren.


Branche in Zicht

Voor specialistische kennis over eigen branche en bedrijf én unieke brancherapportages die gebaseerd zijn op de meest actuele en betrouwbare cijfers, trends en ontwikkelingen kunnen ondernemers terecht bij een van de 370 SRA-kantoren. SRA is het grootste netwerk van accountants en adviseurs in Nederland dat meer dan 50% van alle mkb-bedrijven als klant heeft. De database van Branche in Zicht verenigt alle jaarrekeningen van al die mkb-bedrijven. De getallen uit de database, aangevuld met kennis van experts uit de eigen branche, geven ondernemers een uitgelezen kans om de positie van hun eigen bedrijf te verbeteren. Meer informatie over Branche in Zicht is te vinden op www.sra.nl/biz


Meer informatie

  • Trendwijzer Automotive
  • Automotive branche op BiZ 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren