Thuis in uw branche

Kleine(re) accountantskantoren kunnen studenten niet meer opleiden

  • Publicatiedatum: 28-2-2017

Zijn mkb-kantoren met een gecombineerde wettelijke controle- en samenstelpraktijk nog in staat om accountancystudenten in hun eigen praktijken op te leiden? Vanwege de opgehoogde praktijkureneisen van 1000 naar 1500 uren zegt tweederde (66%) van de SRA-leden niet in staat te zijn om studenten in de Assurance-variant de driejarige praktijkopleiding te kunnen bieden.

En bijna eenzelfde aantal (65%) SRA-kantoren geeft aan trainees in de MKB-variant niet het benodigde aantal van 10 (gevarieerde) assurance-opdrachten te kunnen laten uitvoeren. Dat blijkt uit een enquête die in opdracht van het SRA-bestuur is uitgevoerd onder alle 360 leden.

De enquête, ingevuld door 228 kantoren, wijst verder uit dat 66,5% van de respondenten de opgehoogde ureneisen een verslechtering van de driejarige praktijkopleiding vindt. 58,1% is van mening dat de nieuwe opzet niet kwaliteitsverhogend gaat werken. 'Kwaliteit wordt zonder onderbouwing louter opgehangen aan vlieguren, terwijl kwantiteit geen garantie is voor kwaliteit. Sterker nog, door deze ontwikkeling wordt juist daling van kwaliteit in de samenstelpraktijk in de hand gewerkt'. Respondenten vrezen dat 'het vak van accountant wordt uitgehold en de mkb-accountant gaat uitsterven'.

Gedwongen winkelnering

Meer dan 80% van de respondenten geeft aan dat grotere kantoren (Big 4, next 5, top 20) met de nieuwe eindtermen voor de praktijkopleiding worden bevoordeeld. Deze kantoren zijn immers wel in staat om studenten (en daarmee toekomstig personeel) het aantal verplichte praktijkuren en –opdrachten te bieden. De maatregelen werken daarmee volgens de respondenten niet alleen marktregulering en concurrentievervalsing in de hand, ook zullen studenten zelf met gedwongen winkelnering geconfronteerd worden. Om nog maar niet te spreken van ondernemers die bewust willen kiezen voor een mkb-accountant, die overigens ook nog vaak goedkoper zal zijn.

Aanwas nieuwe medewerkers stopt

85% van de respondenten onderschrijft dan ook de stelling dat jonge medewerkers en trainees door de nieuwe regels gedwongen worden dan wel niet meer zo snel zullen kiezen voor een kleiner/mkb-kantoor. Terwijl 82% vindt dat de voorgestelde maatregelen marktverstoring in de hand wekt. Klein(re) kantoren zullen uiteindelijk geen wettelijk controle-opdrachten meer kunnen uitvoeren/aanvaarden, omdat zij niet meer kunnen voldoen aan de gestelde eisen. En omdat zij geen controlemedewerkers meer aan zich kunnen binden. Een tekort aan stageplekken betekent immers geen instroom meer van goed opgeleide medewerkers in het mkb-segment.

Zorg voor gemengde praktijk

De opgehoogde ureneisen van de praktijkopleiding en de effecten daarvan op haar leden, baren het SRA-bestuur al langere tijd grote zorgen. SRA-verenigingsvoorzitter Paul Dinkgreve: ''Het merendeel van onze leden kent een gemengde praktijk. Het geven van assurance en het uitvoeren van wettelijke controles van jaarrekeningen is, ook in het mkb, praktijk van alledag. Onze vereniging herbergt 202 kantoren met een niet-oob-vergunning, die tezamen 26,3% van de totale wettelijke controlemarkt vertegenwoordigen. Van de plusminus 1.500 ingeschreven externe accountants bij de AFM zijn er 726 verbonden aan SRA. Dat zijn overigens 726 coaches voor aankomende studenten die graag met een certificerende bevoegdheid willen werken in het mkb-segment.'' 

Op inhoud

Dinkgreve: ''Los van het feit dat we het bestaansrecht van onze gemengde praktijken in het mkb willen waarborgen, vinden we dat de Commissie Eindtermen Accountancy geen overtuigende, inhoudelijke argumenten heeft noch geeft om de verhoging van de praktijkuren en –opdrachten te rechtvaardigen. Dat blijkt uit alle gesprekken die we hebben gevoerd, samen en met andere belanghebbende partijen. Ook tijdens de hoorzitting in september verleden jaar onthield CEA zich van inhoudelijk commentaar. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven is nu de volgende stap. We zullen de vrees van 228 accountantskantoren om in deze krappe arbeidsmarkt verstoken te blijven van toekomstig goed opgeleide professionals, en de vrees om uiteindelijk de AFM-vergunning te moeten inleveren, zeker laten horen aan het College.''

Meer informatie