Thuis in uw branche

SRA bedingt hogere korting op tarieven doorlopend toezicht accountantsorganisaties

  • Publicatiedatum: 7-7-2011

Gisteren is de 'Regeling tot vaststelling voor 2011 van de bedragen, bedoeld in artikel 3 van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties' in de Staatscourant gepubliceerd.

In deze regeling zijn de tarieven voor de kosten van het doorlopend toezicht voor het jaar 2011 vastgesteld. Het SRA-bestuur heeft voor het komende toezichtjaar een hogere korting voor de SRA-leden weten te bewerkstellingen dan voor 2010. SRA ziet het convenant met de AFM als erkenning van de kwaliteit van de SRA-kantoren.

De Staatscourant meldt het als volgt: Voor niet-OOB-accountantsorganisaties geldt een korting op het in rekening te brengen tarief indien zij op 1 juli 2011 lid zijn van de vereniging van Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA). SRA is een organisatorisch verband van marktpartijen als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel c, van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisa-ties. Het kortingspercentage voor 2011 is met 24,00% hoger vastgesteld dan in 2010 (14,55%).

Niet-OOB-accountantsorganisaties die het lidmaatschap van de SRA hebben aangevraagd maar op 1 juli 2011 door de SRA nog zijn aangemerkt als aspirant lid, zijn niet te kwalificeren als lid van SRA en komen niet voor een korting in aanmerking. Voor deze aspirant-leden staat immers nog niet vast of zij daadwerkelijk lid zullen worden van SRA. De korting wordt in mindering gebracht op de totale heffing, met dien verstande dat de uiteindelijke heffing niet mag leiden tot een lager bedrag dan het minimumbedrag van € 700.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren