Thuis in uw branche

SRA: Lessen trekken uit AFM-rapportage

  • Publicatiedatum: 21-3-2013

Het SRA-bestuur heeft kennis genomen van het vandaag gepubliceerde rapport en aanbevelingen van de AFM over haar onderzoek naar de kwaliteit van wettelijke accountantscontroles en het stelsel van kwaliteitsbeheersing en –bewaking bij negen OOB-vergunninghouders. In dit onderzoeksrapport concludeert de AFM dat zich op belangrijke onderdelen ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van de accountantscontrole voordoen, vergelijkbaar met de eerder geconstateerde tekortkomingen bij de Big 4-accountantsorganisaties.

Net zoals de AFM stimuleert SRA haar leden (370 accountantsorganisaties) al 20 jaar via reviews om de kwaliteit van accountantscontroles sec en het stelsel van kwaliteitsbeheersing en –bewaking te borgen. Via een convenant maakt de AFM gebruik van de SRA-toetsingen onder haar leden in het niet-OOB-domein. Ook in dit domein zijn sectoren zoals financieel, bouw of vastgoed terug te vinden die vanwege specifieke eisen, risico’s en thema’s aandacht behoeven. In dit kader onderschrijft SRA de oproep van de AFM om als accountantsorganisaties lessen te trekken die een kwaliteitsverhogend effect hebben, dat afstraalt op het publieke belang en het vertrouwen dat het maatschappelijk verkeer heeft in de financiële sector. SRA zal haar leden dan ook op korte termijn een brief sturen waarin zij wederom expliciet worden opgeroepen om de AFM-bevindingen zeer serieus te nemen.

Grenzen wettelijke controleplicht

In het rapport noemt de AFM een aantal factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van een accountantscontrole, waaronder toon aan de top, bedrijfscultuur en de rol van de externe accountant, de uitvoering binnen het systeem van kwaliteitsbeheersing en –bewaking, educatie en prijsdruk. Vanuit het wettelijke kader en de rol die ondernemer en accountant daarin hebben te nemen, vindt SRA het van belang te benadrukken dat de accountant in het MKB zijn rol van adviseur op een juiste wijze moet kunnen uitvoeren, ook waar het gaat om andere belanghebbenden dan aandeelhouders zoals de Belastingdienst, banken of kredietinstellingen. Om de wettelijke taken richting het maatschappelijk verkeer zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is het volgens SRA dan ook noodzakelijk om niet te tornen aan de huidige grenzen van de wettelijke controleplicht.

Certificerend accountant in MKB

Ten aanzien van de AFM-aanbevelingen in het kader van deskundigheid, kennis en ervaring en (permanente) educatie, verwijst SRA graag naar haar reactie op, en de aanbevelingen van het rapport van de commissie Dassen. Het voorgestelde opleidingsmodel heeft als doel vakbekwaamheidseisen van accountants meer te laten aansluiten bij de praktijk en de verwachtingen van gebruikers, waarbij ook meer aandacht geschonken wordt aan specialistische gebieden zoals IT-systemen. SRA hecht er bijzonder belang aan om te benadrukken dat ‘MKB’ geen synoniem is voor ‘niet-controleplichtig’ of ‘het geven van non-assurance’. De mkb-markt en uitvragers (Belastingdienst, banken) vragen accountants om assurance. Deze vraag om assurance zal in de toekomst zelfs alleen maar groter worden binnen concepten als Horizontaal toezicht, waarbij de Belastingdienst over het aangegeven winstbedrag van een onderneming een redelijke mate van aanvaardbaarheid zal verwachten. Met andere woorden: Ook de mkb-markt en de uitvragers behoeven opgeleide certificerend accountants met gedegen kennis, ervaring en competenties rond assurance.

Download

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren