Thuis in uw branche

Minister Kaag stuurt aanbiedingsbrief ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

  • Publicatiedatum: 5-10-2022
Binnenhof

Minister Kaag heeft de Tweede Kamer het ontwerpbesluit gestuurd tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de invoering van een heffingsreserve en een nieuwe maatstaf voor handelsplatformen, alsmede uitbreiding van het accountancy- en pensioentoezicht. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen. Onder meer is in deze brief de kostenraming aangepast, mede naar aanleiding van de reactie van SRA op een eerdere consultatie.