Thuis in uw branche

Standpunt SRA over advieskosten traject bedrijfsopvolging

  • Publicatiedatum: 22-3-2022

In de praktijk leven er op dit moment vragen over de aftrek van advieskosten rond de bedrijfsopvolging. De Belastingdienst neemt vooralsnog het standpunt in dat alle advieskosten niet in aftrek kunnen worden gebracht en als privé-uitgaven moeten worden aangemerkt. Naar de mening van de Fiscale commissie is hierin enige nuance mogelijk.

In de Fiscale commissie vindt een inventarisatie plaats van de diverse discussies die nu spelen met de Belastingdienst. Binnenkort zal een Praktijkhandreiking worden gepubliceerd waarin het standpunt van SRA over dit onderwerp zal worden opgenomen.

Lees ook het opiniestuk over dit onderwerp, geschreven door dr. Ruud van den Dool, verbonden aan het bureau Vaktechniek fiscaal van SRA: Advieskosten en BOR: standpunt Belastingdienst behoeft nuance!