Thuis in uw branche

AFM-gerelateerd nieuws

  • Publicatiedatum: 17-12-2019

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft praktische handvatten gepubliceerd om de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA) toe te passen. De SIRA stelt accountantsorganisaties beter in staat om incidenten, waaronder betrokkenheid bij strafbare feiten zoals witwassen, terrorismefinanciering en corruptie, te voorkomen.

SRA onderschrijft het belang dat accountantsorganisaties kritisch en doorlopend hun eigen beheersing van integriteitsrisico’s moeten beoordelen en waar nodig moeten aanscherpen zoals ook aangegeven in de aanbiedingsbrief.

Op dit moment verricht de AFM nog een thematisch onderzoek naar de beheersing van corruptierisico’s bij een aantal Wta-vergunninghouders.