Thuis in uw branche

AFM-onderzoeken

  • Publicatiedatum: 27-3-2023

Sinds januari 2022 voert de AFM (vooruitlopend op wetgeving) de kwaliteitstoetsingen uit in het segment van reguliere vergunninghouders, dus ook bij SRA-leden. In plaats van de frequentie en methodiek die de SRA Reviewcommissie bij de kwaliteitstoetsingen hanteert, worden de vergunninghouders via risicogericht en datagedreven toezicht en op meerdere momenten in het jaar uitgenodigd deel te nemen aan themaonderzoeken waarbij ingezoomd wordt op een onderdeel uit het wettelijke controleproces.

Inmiddels is het themaonderzoek Cliënt- en opdrachtacceptatie en continuatie (CEAC) afgerond. Via rondetafels zijn de reguliere vergunninghouders op de hoogte gebracht van de uitkomsten.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.