Thuis in uw branche

AFM publicatie Beheersing corruptierisico's

  • Publicatiedatum: 31-5-2021

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlangs het rapport ‘Verkenning naar de beheersing en monitoring van corruptierisico’s door accountantsorganisaties; Uitkomsten van verkennend themaonderzoek corruptierisico’s en data-analyse’ gepubliceerd.

De AFM deelt met dit rapport de uitkomsten van het verkennend themaonderzoek in 2019 en 2020 bij tien accountantsorganisaties en van de analyse van data en interviews met 39 niet-OOB-accountantsorganisaties over het onderwerp corruptie. 

Met het rapport vraagt de AFM aandacht voor de beheersing van corruptierisco’s door het delen van aandachtspunten en good practices uit het themaonderzoek en de analyse. De AFM roept met dit rapport accountantsorganisaties op te onderzoeken of verbeterslagen binnen de eigen organisatie nodig zijn. SRA Bureau Vaktechniek zal op basis van het rapport zorgen voor aanpassing en eventuele aanscherping van de SRA-praktijkhandreiking(en).

Lees het rapport