Thuis in uw branche

Besluit CEA urennorm is ongewenste ingreep in marktwerking

  • Publicatiedatum: 10-6-2016

Het SRA-bestuur heeft kennis genomen van het besluit van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding om de urennormen van de nieuwe eindtermen te handhaven op 1500 uur en beraadt zich op vervolgstappen. Het besluit heeft volgens SRA een ongewenst effect op de marktpositie van accountantskantoren met een gemengde praktijk, die onder het niveau van middelgroot zitten. Daarmee is het CEA-besluit een ongewenste ingreep in marktwerking.

SRA stuurde de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) februari 2016 een brief waarin zij haar zorg uitspreekt over urennormen in zowel de oriëntatie Assurance als de oriëntatie MKB, die voor zeer ongewenste effecten kunnen zorgen bij accountantskantoren werkzaam in het mkb.

Het opwerpen van blokkades voor zowel kantoren als trainees is wat ons betreft zeer onwenselijk. Een mogelijk gevolg van de introductie hiervan zou kunnen zijn dat er een tekort aan accountants met de mkb-oriëntatie/voor het mkb zou kunnen ontstaan.

Een ander ongewenst effect is hierboven reeds genoemd, namelijk het feit dat studenten/toekomstige medewerkers zullen kiezen voor de grote(re) kantoren. Dit alles strookt onzes inziens niet met hetgeen wij in het rapport teruglezen, namelijk dat er sprake dient te zijn van onder andere een 'attractieve en studeerbare opleiding'.

Het SRA-bestuur is in vervolgoverleggen met de CEA er niet van overtuigd geraakt dat de ophoging van de urennorm leidt tot substantieel kwaliteitseffect dat een ingreep in de marktwerking rechtvaardigt. SRA zal daarom onder meer nog in overleg treden met het NBA-bestuur en de Raad van de Praktijkopleiding.

Download