Thuis in uw branche

CD-roms Uitstelregeling belastingconsulenten 2015

  • Publicatiedatum: 21-6-2016

Naar aanleiding van de verstoring met de terugkoppeling op cd-roms van 13 mei 2016, zijn er afgelopen week nieuwe cd-roms verzonden. De Belastingdienst heeft geconstateerd dat van een aantal van deze cd-roms de overzichten uitstelgegevens 2015 opnieuw niet actueel en compleet worden weergegeven.

Tevens is gebleken dat niet in alle gevallen de cd-rom leesbaar is. Er is geen sprake van het verzenden van gegevens van belastingplichtigen aan de verkeerde becons.

Alle belastingconsulenten die deelnemen aan de Uitstelregeling belastingjaar 2015 ontvangen een nieuwe cd-rom of papieren overzicht met de actuele gegevens. Om daarbij de kwaliteit van de terugkoppeling zeker te stellen, worden het eerste maandoverzicht en het herstel van de terugkoppeling samengevoegd. Dit betekent dat u uiterlijk 18 juli van de Belastingdienst een overzicht ontvangt van de terugkoppeling en het inleveroverzicht.