Thuis in uw branche

Consultatie Wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht

  • Publicatiedatum: 21-6-2022

Net zoals voorgaande jaren heeft SRA gereageerd op de overheidsconsultatie Wijzigingen Besluit bekostiging financieel toezicht. Onze algemene reactie betreft de steeds verder stijgende regeldruk en kosten voor zowel de accountancysector als controleplichtige entiteiten in het mkb. Ook MKB Nederland heeft haar zorgen in dit kader nadrukkelijk gemeld bij de minister van Financiën.

Controleplichtige ondernemingen zullen meer voor hun controle moeten gaan betalen: de kosten per uitgevoerde wettelijke controle zullen gemiddeld met 7000 euro stijgen. Dit betekent dat controleplichtige mkb-ondernemingen die in de huidige situatie zo’n € 20.000 tot € 30.000 betalen voor een wettelijke controle, structureel 30% tot 40% meer moeten gaan betalen. Let wel: ondernemingen bestaan vaak uit meerdere entiteiten dus per entiteit geldt een verhoging van zo’n 7000 euro. De vraag is: wat levert deze meerprijs gecontroleerde entiteiten en andere gebruikers van de jaarrekeningen extra op?

Afname beschikbare capaciteit en toegankelijkheid markt

De stijgende lasten hebben effecten op een gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering van reguliere vergunninghouders en beïnvloeden de keuzes om in het wettelijke controledomein te blijven werken. De daling van het aantal accountantsorganisaties (van 450 naar inmiddels 252) zal voortzetten. Minder kantoren zullen 20.000 opdrachten in het reguliere (niet-OOB)-segment moeten uitvoeren. Controleplichtige mkb-ondernemingen kunnen op termijn veel moeilijker een accountant vinden.

Regeldruk

De enorme regeldruk die ontstaat met het pakket, beïnvloedt de afvinkcultuur en werkdruk en daarmee de aantrekkelijkheid en imago van het werken in het wettelijke controledomein. Naar verwachting zal de huidige trend zich doorzetten dat professionals gaan afhaken en het beroep verlaten. Dit heeft impact op de bezetting om controleplichtige entiteiten te controleren. De kwaliteit in de sector wordt hiermee per saldo negatief beïnvloed. Daarnaast vragen we ook aandacht voor de afname van de effectieve controletijd door de extra administratieve-, transparantie-, rapportage- en andere verplichtingen.

Lees het volledige artikel